Slovak Lines vyzýva na predkladanie pripomienok k cestovným poriadkom

Táto informácia bola publikovaná od 05. 08. 2020 do 23. 08. 2020

Slovak Lines v súvislosti s prípravou cestovných poriadkov vnútroštátnej pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy k celoštátnym zmenám cestovných poriadkov pre obdobie platnosti 2020/2021 vyzýva verejnosť na predkladanie pripomienok. Požiadavky a pripomienky k súčasne platným cestovným poriadkom môžete zasielať do 23. augusta 2020 na adresu zlatica.sucikova@slovaklines.sk.

Vyžiadanie pripomienok k celoštátnym zmenám cestovných poriadkov