Prerušenie dodávky elektrickej energie 21. 9. 2020

Táto informácia bola publikovaná od 17. 09. 2020 do 21. 09. 2020

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje prerušenie dodávky elektriny.  V pondelok 21.septembra v čase od 8.00 do 15.00 h bude z dôvodu  vykonávania plánovanej práce na  zariadeniach distribučnej sústavy bez dodávky elektriny Majakovského ulica č.1 a 3.

Kontaktná osoba Jana Jánošová, tel.: +421-(0)2 -50 61 31 61, jana.janosova@zsdis.sk