Prerušenie dodávky elektrickej energie 30.09.2020

Táto informácia bola publikovaná od 25. 09. 2020 do 30. 09. 2020

Západoslovenská distribučná, a.s.  oznamuje prerušenie dodávky elektriny.  V stredu 30.septembra v čase od 8.00 do 16.30 h budú z dôvodu  vykonávania plánovanej práce na  zariadeniach distribučnej sústavy bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

HOLUBYHO č.4, 4/BL, 8/A, 10/VE, 12/ZA, 20, 22
RADNIČNÉ NÁMESTIE  č.7