Kvetináče pre vitalitu Pezinka

Táto informácia bola publikovaná od 01. 10. 2020 do 06. 10. 2020

Kvetináče pre vitalitu Pezinka Na Štefánikovu ulicu v Pezinku mesto umiestnilo veľkorozmerné farebné kvetináče so stromami, pribudnú aj lavičky. Mali byť osadené k Európskemu týždňu mobility, ktorý kladie dôraz na peší pohyb a ekologickú dopravu, no oneskorila sa dodávka stromov. Farebné prvky sa niekomu môžu zdať extravagantné, príliš výrazné, no sú v trendoch súčasného dizajnu a verejný priestor vymedzujú. Mesto má byť pre ľudí, nová pešia zóna chce podporiť atraktivitu verejných priestorov Pezinka, vytiahnuť ľudí žiť von. Zdá sa, že ku kvetináčom nik v Pezinku neostal ľahostajný, obyvatelia sa nemusia báť, nebudú tam navždy. Chceme však osvetliť tému verejných priestorov a  projekt viac predstaviť.

Trendom súčasnej vyspelej Európy a rozvinutého sveta je zredukovanie áut v centrách a sprístupnenie historických jadier hlavne chodcom a cyklistom. Ide o to, aby ľudia trávili čo najviac času vonku a radi. A na to sa používajú rôzne metódy, prostriedky a prvky. Hovorí sa o vitalite centra mesta, ktorá je nerozlučne spojená s návratom k humánnym parametrom ako sú: mierka človeka, funkčná pestrosť a viacgeneračné mestské aktivity, ponuky rôznych variantov relaxu, umeleckých a technických aktivít, participácia (účasť) obyvateľov na zlepšení života mesta. Správne usmernená vitalita môže optimálne dynamizovať a najvhodnejšie prispôsobiť verejný priestor centier pre obyvateľov a návštevníkov, aby sa čo najlepšie zachovali všetky dôležité historické vrstvy. Historické jadrá miest na  Slovensku boli zakladané v stredoveku, no v stredoveku už nežijeme. Majstri v spájaní historického prostredia z moderným dizajnom sú Taliani, Španieli i Francúzi. Mesto sa vyvíja a historické centrá  rôzne zveľaďujú, dopĺňajú, obnovujú, prispôsobujú  súčasným požiadavkám na urbanizmus a moderný život. Používajú sa na to architektonické prostriedky aj mestský nábytok  moderného dizajnu. Keď sa vchádza s niečím novým do priestoru, často sa ako akcent, či kontrast  využíva farba, v európskom meradle je to trendom.  Kto raz zažil Miláno, Barcelonu, Paríž či Londýn, nebude protestovať. V modernom urbanizme sa stal trend úpravy verejných priestorov taký populárny, že býva štandardným zadaním svetových architektonických lídrov, vyvinul sa dokonca študijný odbor o tvorbe miesta – tzv. placemaking.

Keď sa vrátime na Štefánikovu ulicu z rozhovoru redaktorky Zuzany Wittgrúberovej z TV Pezinok  s referentkou životného prostredia Vierou Ježíkovou, ktorá mala túto aktivitu na starosti, vyberáme:

ZW: V rámci týždňa mobility sa upravila dopravná situácia na Štefánikovej ulici s tým, že mali pribudnúť aj ďalšie stromy. Keby sme mohli opísať aké typy stromov a prečo na týchto miestach?
VJ: Budú sa tu sadiť jaseňovce metlinaté Koelreutia panikulata, vlastne je to druh stromu vhodný do mesta. Zatiaľ nevieme, či to bude teda konečný druh naozaj na tejto ulici. Toto je taká prezentácia pri príležitosti týždňa mobility, keď sa snažíme o upokojenie tejto zóny,  aby sa sem dostala naspäť zeleň.  Tie stromy v budúcnosti budú sadené priamo do terénu, kde by im mali byť vytvorené najprv projekčne vhodné podmienky a následne by sa pristúpilo k realizácii. Prezentácia v týchto kvetináčoch tu nebude ako trvalé riešenie.

ZW: Koľko kusov sa momentálne v tomto týždni vysadí , bude sa ešte pokračovať, alebo to bude prezentácia len na tomto kúsku?
VJ: Dnes sa bude sadiť osem stromov. Ďalších desať, ak vydrží počasie, tak by to malo byť do piatku vysadené. Dokopy tu bude 25 stromov v tomto priestore na Štefánikovej ulici, pri Bille a pri parku.

ZW: Čo sa týka tej farby kvetináčov, naschvál ste zvolili také výrazné svetlé veselé farby alebo ste sa snažili ísť do farieb logotypu mesta zelená červená?  
Ježíková: Presne tak, obidva dôvody sú správne. Jednak, aby to bolo výrazné a hneď na prvý pohľad upútalo.  Kvetináče sú zvolené presne vo farbách mesta: zelená, červená, žltá a sivá, ktorá nahrádza striebornú. A kvôli bezpečnosti na križovatkách, samozrejme sme zvolili žltú farbu.

ZW: Spomínali ste druh toho stromu, keby sme ho mohli opísať, je listnatý, ihličnatý, bude mať nejaké plody? Veľakrát nie sú niektoré stromy pre alergikov vhodné...
Ježíková: Stromy, ktoré budú v kvetináčoch vysadené sú listnaté, majú aj zaujímavé plody v teplých odtieňoch. No tento druh nemusí byť konečným druhom na tejto ulici, pretože o tom rozhodne až Krajský pamiatkový úrad. Rozhodne o celkovej koncepcii, bude sa s nimi konzultovať vybraný druh stromov aj konečné riešenie, pôjde k nim na schválenie projektová dokumentácia. Toto riešenie bolo konzultované zatiaľ  telefonicky.

ZW: Pribudnú tu aj nejaké lavičky, aby to bola oddychová zóna?
VJ: Určite, chceme zónu riešiť, aby bola pre ľudí, pre chodcov, pre obyvateľov mesta príjemná, aby ju mohli využívať.

Dôraz na pešiu zónu, na atraktivitu najvýznamnejších verejných priestorov, podpora existujúcich kvalitných miest v urbanizme mesta, dotvorenie mestských verejných priestorov, vytváranie lokalít relaxu – to sú základné vitálne spoločenské funkcie mesta. Pezinok na komplexné dotvorenie verejných priestorov a  úpravu centra ešte len čaká. Samozrejme, súvisí to s rôznymi témami zo životného prostredia, napríklad s dopravnou obsluhou, množstvom zelene, aj nezrealizovaným  obchvatom Pezinka. Kvetináče chceli byť prvou lastovičkou.