Žiadosť o odpustenie nájomného je možné podať do 16. 10. 2020

Táto informácia bola publikovaná od 02. 10. 2020 do 16. 10. 2020

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku dňa 24.9.2020 schválilo uznesením MsZ č.1-82/2020 pravidlá pre podávanie žiadostí na odpustenie nájomného za nebytové priestory a pozemky (pod terasami) z dôvodu uzavretia prevádzok pre šírenie COVID-19 vo výške 50 %.

Žiadateľ, ktorý v čase mimoriadnej situácie zaznamenal pokles tržieb môže podať/doručiť žiadosť o odpustenie nájmu do 16.10.2020 na adresu Mesto Pezinok, Radničné námestie č. 7, 902 14 Pezinok, prípadne mailom na adresu: janka.kralovicova@msupezinok.sk.

Podrobnejšie informácie a tlačivo nájdete tu.