Váš názor je dôležitý

Mestu Pezinok záleží na  prostredí, v ktorom žijú jeho obyvatelia. Umiestňovaním nových kontajnerov na drobný elektroodpad či textil rozširujeme možnosti Pezinčanov na triedenie odpadu. Práve to je témou dotazníka, ktorý Vás prosíme vyplniť. Aj vďaka jeho výsledkom budeme môcť  zlepšiť spôsob narábania s  odpadom. Svoje odpovede nám môžete posielať do 3. decembra.

https://docs.google.com/forms/d/16akjGAUqeLGtmoPddymdrqA0y8nl6cAK6Jd0D40O4P0/