Pezinok je dobrý obstarávateľ

Táto informácia bola publikovaná od 01. 12. 2020 do 09. 12. 2020

Mesto Pezinok získalo v nezávislom hodnotení kvality verejného obstarávania Zindex za posledné dva roky známku 74 percent, čím sa v kategórii menších miest umiestnilo na siedmom mieste. Skvelé tretie miesto sme získali v porovnaní s mestami s podobným počtom obyvateľov.

V dvoch hodnotených oblastiach – súťažné konanie a pochybenie podľa Úradu verejného obstarávania sme dokonca získali maximum, 100 %. Súťažné konanie znamená, že Pezinok nezadal ani jednu podlimitnú či nadlimitnú zákazku v takzvanom priamom rokovacom konaní, teda bez predchádzajúcej súťaže. Takmer plný počet percent (99 %) máme v kategórii koncentrácia dodávateľov.  Akademický výskum Zindex na Fakulte sociálnych vied Karlovej Univerzity v Prahe jasne vyjadril, že mestu sa darí absolútne napĺňať jeden zo svojich cieľov, a to byť transparentnou samosprávou.

Naopak nižšími percentami (43 %) bol ohodnotený ukazovateľ  konzistentnosť konania.  V ďalších troch oblastiach ako počet ponúk, nástroje podporujúce súťaž a podiel verejných zákaziek sme získali nadpriemerné hodnotenie. „Veľmi pozitívne hodnotím fakt, že Pezinok je podľa nezávislých odborníkov otvorenou a transparentnou samosprávou. Je to cieľ, ktorý sa snažíme napĺňať na maximum. V tých oblastiach, kde sme 100 % nedosiahli, sa chceme samozrejme zlepšovať,“ povedal primátor mesta Igor Hianik.

„Zindex dáva obstarávateľom vysvedčenie, ako sa im darí v porovnaní s ostatnými. Verejnosti a občanom zase Zindex poskytne informácie, ako ich volení zástupcovia nakladajú s verejnými zdrojmi. Teší nás, že aj mesto Pezinok sa umiestnilo na dobrom mieste," povedala riaditeľka Nadácie Zastavme korupciu  Zuzana Petková.

Nadácia v spolupráci s výskumníkmi z českého think-tanku EconLab hodnotila
17 tisíc nákupov v hodnote spolu za 1,1 miliardy eur. Posudzovali najmä, či samosprávy o zákazky súťažia, či tendre nerušia