Otvorenie Zberného dvora

Táto informácia bola publikovaná od 01. 12. 2020 do 15. 12. 2020

Od 1. decembra 2020 sa otvára Zberný dvor na Viničnianskej 25 v Pezinku. Nebezpečný odpad a drobný  stavebný odpad sem môžete priniesť počas pracovných dní od 7.00 do 15.30 h. a v sobotu od 8.00 do 14.00 h.  23. a 31. decembra bude Zberný dvor  otvorený len do 12:00 hod.

V zbernom dvore sa robí zber nebezpečných odpadov a drobného stavebného odpadu:

 • žiarivky,
 • syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje,
 • farby, tlačiarenské farby,
 • lepidlá a živice,
 • autobatérie, monočlánky a akumulátory,
 • elektroodpad: vyradené elektrické a elektronické zariadenia, (nerozobrané), napr. televízory, chladničky, pračky, mrazničky, sporáky,
 • rôzne drobné domáce spotrebiče – mixéry, mikrovlnky, tlačiarne, rádiá, žehličky, vysávače, varné kanvice, fotoaparáty, DVD prehrávače a pod.,
 • drevo obsahujúce nebezpečné látky,
 • rozpúšťadlá, kyseliny, zásady (v pôvodných obaloch),
 • fotochemické látky, pesticídy,
 • vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky, detergenty


Zber nebezpečných odpadov je pre občanov Pezinka bezplatný. Zber drobného stavebného odpadu je spoplatnený v zmysle VZN 15/2015 (24 €/t).