Kde v Pezinku si budete môcť odpáliť z Betlehemského svetla

Táto informácia bola publikovaná od 18. 12. 2020 do 22. 12. 2020

Kde v Pezinku si budete môcť odpáliť z Betlehemského svetla Betlehemské svetlo je už v Pezinku. Do nášho mesta ho doniesli skauti zo 61. zboru Modrý oblak. Plamienok z neho si môžete odpáliť na viacerých miestach v Pezinku. 

 

  • 18. 12. 2020, 19.30 – 21.30 h. na Radničnom námestí pri Mariánskom stĺpe a na Cajlanskej ul. 88 vo dvore
  • 17. 12. - 24. 12. 2020 vo Farskom kostole v Pezinku
  • 17. 12. - 24. 12. 2020 v Kapucínskom kostole (pred a po omši)
  • 20. 12. 2020, 12.00 – 19.00 h. v kostole sv. Žigmunda v Grinave
  • 21. 12. - 22. 12. 2020, 10.00 – 19.00 h. v kostole sv. Žigmunda v Grinave

 

 Odpaľovanie svetla bude so zreteľom na všetky aktuálne bezpečnostné a hygienické opatrenia, vždy so snahou o bezkontaktnosť a bez zhromažďovania sa.

Betlehemské svetlo putovalo na Slovensko z rakúskeho Salzburgu, kde ho odpálili počas slávnostnej ceremónie. Slovenskí skauti ho následne odovzdali na poľsko-slovenských hraniciach skautom z Poľska a na ukrajinsko-slovenských hraniciach zasa skautom z Ukrajiny. Svetlo tak bude tradične putovať cez celé Poľsko, pobaltské krajiny a Rusko až na Sibír.

Betlehemské svetlo sa odpaľuje z plamienka horiaceho v Bazilike Narodenia Pána v Betleheme, odkiaľ osobným odovzdávaním zo sviečky na sviečku putuje medzi miliónmi ľudí. Napĺňa tak svoje poslanie byť symbolom jednoty, nádeje, lásky a radostnej predzvesti Vianoc.