Dôležité pre rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre

Táto informácia bola publikovaná od 05. 01. 2021 do 15. 01. 2021

Mesto Pezinok pripravilo pre rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre možnosť umiestniť ich dieťa do zberného školského zariadenia. Plánované sú priestory Materskej školy na Záhradnej ul. a Centrum voľného času v parku. Predtým, ako ich však reálne otvoríme, potrebujeme zistiť záujem. Ide o matky a otcov žiakov materských škôl a 1. stupňa základných škôl v Pezinku.

Ak patríte k rodičom, ktorí pracujú v odvetviach spadajúcich do kritickej infraštruktúry a budete v týždni od 11. do 15. januára 2021 potrebovať umiestniť vášho syna či vašu dcéru do školského zariadenia, dajte nám vedieť prostredníctvom tohto dotazníka: https://forms.gle/KNs2UZYMHgdc3PaV8. V dotazníku nájdete všetky potrebné informácie. Pozorne si ho prečítajte.

Sledujte tiež EduPage a webové stránky jednotlivých škôlok a základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Pezinok. Prostredníctvom dotazníka môžete nahlásiť, že v budúcom týždni chcete takúto možnosť využiť. V prípade záujmu vyplňte dotazník do štvrtka, 7. januára 2021 do večerných hodín.

Podľa Ministerstva školstva pod kritickú infraštruktúru spadajú povolania najmä zdravotných pracovníkov, policajtov, vojakov, hasičov. Predpokladom umiestnenia dieťaťa je, že v danom týždni budete pracovať, resp. mať službu.

Mesto Pezinok má aj v tejto náročnej situácii eminentný záujem vytvoriť pre rodičov, ktorí sa starajú o nás všetkých, podmienky, aby bolo o ich deti v mestských školských zariadeniach postarané. Ministerstvo školstva v rámci balíka odporúčaní umožnilo otvorenie materských škôl a školských klubov detí na 1. stupni ZŠ v týždni od 11. januára 2020 iba pre deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre.