V Pezinku otvoríme školské zariadenia pre deti rodičov v prvej línii

Táto informácia bola publikovaná od 08. 01. 2021 do 15. 01. 2021

Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí mesto kontaktovali cez dotazník o kritickej infraštruktúre. Na základe záujmu v Pezinku od pondelka (11. 1. 2021) otvárame dve školské zariadenia. Pre škôlkarov to bude MŠ na Záhradnej ul. a pre žiakov 1. stupňa ZŠ (teda do 10 rokov) sa plánuje Centrum voľného času v Zámockom parku. Postarajú sa o 30 detí, ktorých rodičia pracujú v prvej línii a prihlásili sa nám. Teraz dolaďujeme posledné detaily, aby od pondelka všetko fungovalo tak, ako má. Samozrejme, personál oboch zariadení, učitelia aj nepedagogickí pracovníci, sa ešte v nedeľu otestuje. O všetkom podstatnom vás budeme informovať na webovej stránke mesta www.pezinok.sk alebo na facebooku.


Pozrite si tiež reportáž TV Pezinok, v ktorej sú všetky dôležité informácie o návrate detí do škôl: https://www.tvpezinok.sk/2021/plan-navratu-deti-do-skol-a-skolok-v-pezinku/