Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Pezinku má naďalej upravené úradné hodiny

Táto informácia bola publikovaná od 18. 02. 2021 do 05. 03. 2021

OR PZ  v Pezinku má vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu skrátené úradné hodiny od 8.00 do 14.00 h na týchto pracoviskách:

  • Evidencia vozidiel (len online objednaní občania)
  • Vydávanie dokladov (občiansky preukaz, cestovný pas a vodičský preukaz)
  • Evidencia zbraní  a zbrojných preukazov  (okrem štvrtka, kedy majú na tomto pracovisku neúradný deň)