Už čoskoro sa začne výstavba kanalizácie v Grinave

Táto informácia bola publikovaná od 29. 03. 2021 do 04. 04. 2021

Súčasťou rokovania mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo vo štvrtok 25. marca, boli aj informácie spoločnosti BVS, a.s. o projekte výstavby kanalizácie v mestskej časti Grinava. Dlho očakávaný začiatok výstavby je naplánovaný na apríl 2021.

Výstavba chýbajúcej kanalizácie v mestskej časti Grinava je rozdelená do viacerých etáp, pričom každá etapa má dve časti. V apríli sa začína prvá z nich  – odkanalizovanie oboch strán Myslenickej ulice od kruhového objazdu pri Kauflande až po odbočku na Slovenský Grob. Ide o základnú kostrovú časť, na ktorú sa bude postupne napájať celá mestská časť. Predpokladaný termín ukončenia stavebných prác je december 2022, kolaudácia je naplánovaná na rok 2023.

Projekt výstavby novej kanalizačnej infraštruktúry v  Grinave, ktorého investorom je BVS, a.s. bude v  prvej etape stáť približne 2,7 milióna eur. Nasledovať budú ďalšie etapy. Tie by mali byť ukončené do piatich rokov. Podľa informácií zástupcov BVS, a.s. v rámci projektu vzniknú i dve čerpacie stanice.

Výstavba si vyžiada rozsiahle rozkopávky na oboch stranách ulice a s tým spojené dopravné obmedzenia.  Práve v súvislosti s dopravou vzišiel z diskusie na zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ) poslanecký návrh, aby skôr ako príde k záväznej žiadosti o zníženie počtu jazdných pruhov v Grinave, bol urobený technický test dopadu zníženia počtu pruhov na dopravnú situáciu v Pezinku. Následne, aby bola k tomuto verejná diskusia a definitívne rozhodnutie bude prerokované a schvaľované v MsZ.