Aktuálny režim pracovísk Ministerstva vnútra SR

Táto informácia bola publikovaná od 21. 04. 2021 do 28. 04. 2021

Na základe aktuálnych rozhodnutí vlády z dôvodu pandemickej situácie prechádzajú klientske centrá a ostatné pracoviská okresných úradov a polície od utorka 20. apríla 2021 na nový režim s obmedzeniami, vyplývajúcimi z aktuálnej vyhlášky ÚVZ SR č. 187/2021.

 

Vstup na klientske centrá, oddelenia dokladov a ďalšie pracoviská sa aj naďalej  umožní len osobám,  ktoré sa preukážu potvrdením o negatívnom teste na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní  a tiež osobám, na ktoré sa vzťahuje výnimka.  Vstup na základe výnimky je však potrebné preukázať príslušným dokladom.

 

Pracoviská sú verejnosti prístupné v štandardných úradných hodinách:

Pondelok, utorok, štvrtok – od 8.00 do 15.00 h

Streda – od 8.00 do 17.00 h

Piatok  - od 8.00 do 14.00 h  

/pracoviská evidencie zbraní a streliva nemajú úradné hodiny v utorok po 12.00  a vo štvrtok/.

 

Oddelenia  Policajného zboru na úseku dokladov, dopravných evidencií a zbraní a streliva vybavia všetky požiadavky s výnimkou vydávania certifikátov pre kvalifikovaný e-podpis, keďže na to existuje bezplatná elektronická služba.
 

Pracoviská odborov okresných úradov poskytujú služby bez obmedzenia.

 

V interiéroch môže byť len obmedzený počet osôb /1 osoba na 15 metrov štvorcových/, preto vstup na pracoviská budú usmerňovať supervízori a poverené osoby. Každý návštevník je povinný rešpektovať ich pokyny a hygienické nariadenia /ROR/.

Napriek uvoľneniam vyzýva Ministerstvo vnútra verejnosť, aby uprednostňovali elektronickú či písomnú komunikáciu. Pri použití e-služieb sa správne poplatky znižujú o polovicu.


ZDROJ: Ministerstvo vnútra