Geopark Malé Karpaty sa stal súčasťou Siete geoparkov na Slovensku

Táto informácia bola publikovaná od 07. 06. 2021 do 14. 06. 2021

Otvorenie Geoparku Geopark Malé Karpaty bol 4. júna 2021 slávnostne zaradený do Siete geoparkov Slovenska. Zástupcovia Prírodovedeckej fakulty UK, neziskovej organizácie Barbora, Prírodovedného múzea SNM, Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra a SAV -Ústavu vied o Zemi zároveň podpísali v priestoroch Banského a prírodného skanzenu Budúcnosť memorandum o spolupráci.

„Hľadanie súvislosti medzi neživým a živým nás priviedlo k tomu, aby sme takýto areál zriadili. Ja som poskytol tento priestor pre vedu a výskum a teším sa na túto spoluprácu. Projekt geoparku považujem za generačný. Jeho cieľom je spoznávať danú kultúru v danom regióne, teda v Malých Karpatoch,“ predstavil geopark Malé Karpaty predseda neziskovej organizácie Barbora Jirko Vitáloš.

Geopark predstavuje významné geologické, archeologické a kultúrno-estetické územie, kde sa nachádza veľa rôznych prírodných, geologických, paleontologických a historických javov. „Na tomto geoparku je krásne, že nám tu ukazuje prierez všetkých prírodných vrstiev skombinovanými ľudskými aktivitami vrátane kultúrnej vrstvy. To znamená od geologického podložia, ktoré vznikalo pred miliónmi rokov. Formuje nám reliéf a vytvára klímu. Na geologické podložie sú naviazané ľudské aktivity napríklad baníctvo či vinohradníctvo. Malokarpatské víno by nemalo svoju chuť nebyť práve tej geológie, ktorá napája pôdy,“ vysvetlil štátny tajomník Ministerstva životného prostredia Juraj Smatana.

Geopark Malé Karpaty má rozlohu takmer 1200 km², jeho súčasťou je 54 miest, mestských časti a obcí. Zahŕňa Pezinok, Modru, Trstín, Pernek, Sandberg -Pajštún a Bratislavu. Táto oblasť je bohatá nielen na prírodné krásy, ale i aktivity, ktoré tu môžete podniknúť ako napríklad turistika, cyklistika, splavovanie, zber hríbov i ryžovanie zlata. „Je to krásna prezentácia prírodného dedičstva v spojitosti so vzdelávaním a vzťahom k prírode a turizmu,“ uviedol primátor mesta Pezinok Igor Hianik.

V súčasnosti sú na Slovensku prevádzkované tri geoparky – Banskoštiavnický, Banskobystrický a cezhraničný slovensko-maďarský Novohrad-Nógrád geopark.