Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu z rezervy primátora

Táto informácia bola publikovaná od 07. 06. 2021 do 25. 06. 2021

Výzva na predkladanie (plagát)

Predložte nám svoj projekt a my Vás podporíme dotáciou z rezervy primátora mesta Pezinok v oblasti športu, kultúry a sociálnej pomoci. Projekty predkladajte do 25. júna 2021. Všetky podrobnosti nájdete vo Všeobecne záväznom nariadení č. 8/2020 o dotáciách.

Pre viac informácii kontaktujte:
Bc. Alexandra Hrochová, alexandra.hrochova@msupezinok.sk, tel. 033/69 01 102