Dobrovoľníci čistili vodný tok Saulak

Táto informácia bola publikovaná od 16. 06. 2021 do 30. 06. 2021

Otvorenie Geoparku

Pezinok sa aj tento rok zapojil do projektu Naše mesto, ktoré už 15 rokov prepája firmy, samosprávy a občiansky sektor s jasným cieľom – vyčistiť, skrášliť a viditeľne zlepšiť mestá, v ktorých žijeme. Tentoraz sa jeho cieľom stala dlhodobá a udržateľná ochrana vodného toku Saulak dobrovoľníckou komunitnou prácou. Začiatkom tejto aktivity bolo čistenie vodného toku od odpadu.

 

V piatok 11. júna bolo na brehoch Saulaku v časti od Panského chodníka po Fajgalskú cestu rušnejšie ako zvyčajne. Dobrovoľníci, ktorí sa spolu s nami zapojili do projektu Naše mesto, čistili vodný tok Saulak.  Výsledkom bolo množstvo odpadu, ktorý na brehy potoka nepatrí. „Našli sme veľa nábytku ako skrinky či gauč, fľaše, plechovky, staré pneumatiky a rúška,“  povedala koordinátorka projektu Gabriela Repová.

Súčasťou čistiacich prác bolo aj odstraňovanie buriny z lúčneho koberca na Severe. „Tým, že tu chceme mať cielene krásne rozkvitnuté trvalky, bolo potrebné nežiadúce buriny vytrhať ešte pred vysemenením. Vyzbierali sme väčšinu týchto inváznych burín,“ vysvetlila referentka  životného prostredia Viera Ježiková.

Mesto by v budúcnosti popri vodnom toku Saulak chcelo vybudovať oddychovú zónu. „Na jeseň by sa mala realizovať výsadba stromov, osadia sa lavičky a mobiliár. V budúcnosti by sme chceli popri Saulaku urobiť pešiu aj cyklistickú trasu, keďže ide o dopravnú spojnicu medzi severom a juhom,“ prezradila plány mesta G. Repová.

Čistenie vodného toku finančne podporila nadácia Pontis. S prácami mestu pomáhali dobrovoľníci zo spoločnosti Dedoles a z OZ Zelená hliadka Pezinok.

Projekt Komunitnej ochrany vodného toku Saulak zelenou infraštruktúrou sa uchádza aj o finančné zdroje z programu Vy rozhodujete, my pomáhame. Ide o program Tesca, v rámci ktorého prerozdelí viac ako 171 000 € organizáciám po celom Slovensku, aby podporilo projekty pomáhajúce miestnym komunitám. O poradí víťazov rozhodujú zákazníci, ktorí hlasujú priamo v obchodoch Tesco. Hlasovanie potrvá do 11. júla.