Mestské informačné centrum má nové otváracie hodiny

Táto informácia bola publikovaná od 16. 06. 2021 do 30. 06. 2021

MICMestské informačné centrum má nové otváracie hodiny

Mestské informačné centrum, ktoré sídli v centre mesta v historickej budove Starej radnice, má od 17. júna nové otváracie hodiny.

Pondelok: zatvorené
Utorok: 9.00 – 13.00 13.30 – 16.30 h
Streda: 9.00 – 13.00 13.30 – 16.30 h
Štvrtok: 9.00 – 13.00 13.30 – 16.30 h
Piatok: 9.00 – 13.00 13.30 – 16.30 h
Sobota: 9.00 – 13.00 13.30 – 16.30 h
Nedeľa: zatvorené
 

Mestské informačné centrum je členom Asociácie informačných centier Slovenska (AICES). Ponúka:

  • poskytovanie turistických informácií o meste Pezinok a Regióne Malých Karpát
  • informácie o meste Pezinok a o regióne z oblasti histórie (historické pamiatky),  o prírodných atraktivitách (náučné chodníky) a  cyklotrasách
  • poskytovanie informácií o možnosti trávenia voľného času v meste
  • sprostredkovanie sprievodcovských služieb (historické pamiatky, náučné chodníky), návštevy múzeí, galérií
  • poskytovanie informácií  o kultúrnych podujatiach, múzeách, galériách, kultúrnych a športových podujatiach aj v okolí
  • poskytovanie regionálnej tlače
  • poskytovanie bezplatných propagačných materiálov, orientačných máp a  publikácií o meste Pezinok a Malokarpatskom regióne
  • predaj propagačných materiálov, publikácií, turistických sprievodcov, regionálnych produktov a suvenírov;
  • kopírovacie služby

 

Tel.: +421 33 6901 120, email: infocentrum@pezinok.sk