Výstavba kanalizácie si vyžaduje zúženie jazdných pruhov

Táto informácia bola publikovaná od 18. 06. 2021 do 24. 06. 2021

MIC

Vo štvrtok 17. júna sa  začala výstavba kanalizácie v mestskej časti Grinava. Prvé výkopové práce ešte nezasahovali do cestnej komunikácie. Od pondelka 21. júna sa už však musíme pripraviť aj na dopravné obmedzenia v podobe zúženia jazdných pruhov na Myslenickej ulici pri križovatke s Grobskou.

Výstavba chýbajúcej kanalizácie v mestskej časti Grinava je rozdelená do viacerých etáp. Prvou z nich je odkanalizovanie oboch strán Myslenickej ulice od kruhového objazdu pri Tescu až po odbočku na Slovenský Grob. Ide o základnú kostrovú časť, na ktorú sa bude postupne napájať celá mestská časť.

Vzhľadom na letné mesiace, ktoré sú spojené s nižším dopravným zaťažením, sa budú ako prvé realizovať výkopové práce na križovatke Grobská – Myslenická. Od pondelka bude doprava na Myslenickej v smere do Bratislavy  (pri Pomníku obetiam 1. a 2 sv. vojny) zúžená do jedného jazdného pruhu. Na utorok 22. júna je naplánované frézovanie vozovky a na stredu 23. júna výkopové práce.

Investorom projektu výstavby kanalizačnej infraštruktúry v Grinave je Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., realizátorom Vodohospodárske stavby, a.s. Myslenická ulica je vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja, pričom správu zabezpečujú Regionálne cesty Bratislava, a.s.

O dopravných obmedzeniach súvisiacich s výstavbou kanalizácie i harmonograme prác vás budeme priebežne informovať prostredníctvom mestských médií. Za vzniknuté dopravné komplikácie sa ospravedlňujeme a zároveň prosíme o trpezlivosť, ktorá bude počas realizácie výstavby nevyhnutná.