Mestu bol odprezentovaný projekt pre zvýšenie miery triedenia odpadu

Táto informácia bola publikovaná od 09. 07. 2021 do 16. 07. 2021

Vo štvrtok 8. júla sa uskutočnilo stretnutie zástupcov spoločnosti JRK Slovensko, s.r.o. s predstaviteľmi mesta, pracovníkmi referátu životného prostredia, členmi komisie životného prostredia a s poslancami Mestského zastupiteľstva Pezinok. Predmetom stretnutia bol zber odpadu a možnosti jeho zefektívnenia.

Marco Ricci a Martina Gaislová zo spoločnosti JRK Slovensko, s.r.o.  predstavili schému zberu od dverí, ktorý je založený na princípe „plať za to, čo vyhodíš“. Ide o podomový zber väčšiny triedeného odpadu, aby sa získali väčšie podiely a lepšia kvalita recyklovateľných surovín. Štúdie preukázali, že ak je systém pohodlný, adresný a motivačný, dosahuje významne vyššiu mieru triedenia ako pri štandardnom zbere kontajnermi na stojiskách.

Cieľom je zníženie produkcie zmesového komunálneho odpadu, zvýšenie množstva vytriedeného odpadu a vysoká čistota vytriedeného kuchynského odpadu. Navrhnuté riešenie sa zakladá na 20 rokoch skúseností a navrhovania úspešných nástrojov a technológií vyvinutých a aplikovaných v krajinách EÚ.

Ako je možné aplikovať zber v praxi pri výškových budovách, konkrétne, kam by bolo možné umiestniť nádoby na odpad, zisťovali zástupcovia JRK na sídlisku Sever. Následne schému zberu odpadu od dverí odprezentovali na mestskom úrade zástupcom mesta, poslancom a členom komisie životného prostredia.

Realizačný projekt pre mesto Pezinok na dosiahnutie intenzívnej miery triedenia, ktorý vypracoval  Marco Ricci, nájdete v priloženom dokumente.

https://www.pezinok.sk/uploadfiles/File/msz/2021-06-24/MsZ_PK_2021-06-24-bod02.pdf

.