Nové kúrenie v Materskej škole na Bystrickej ulici je takmer hotové

Táto informácia bola publikovaná od 24. 11. 2021 do 02. 12. 2021

Nové kúrenie v Materskej škole na Bystrickej ulici je takmer hotovéV priebehu mesiaca november prechádza kompletnou obnovou kúrenie na MŠ Bystrická v Bloku C-v Technickom pavilóne. Pôvodný vykurovací systém bol v havarijnom stave. Oprava poškodených častí ústredného kúrenia už nebola možná, keďže išlo o zastaralé rozvody.

V materskej škole dochádzalo k únikom vykurovacieho média do stavebných konštrukcií stavby a k neustálym tepelným stratám. V Technickom pavilóne bolo spozorované vlhnutie steny vedľa chodby do kuchyne, ktorá sa nachádza nad ústredným kúrením umiestneným v kanáli. Následne bola pri revízií plynu a kotolne zistená porucha rozvodu ústredného kúrenia. Pri natlakovaní systému vodou bol zistený značný únik - denne cca 100 l vody. Z toho dôvodu bol celý mechanizmus odstavený.

„Tento systém bol demontovaný a nahradený novým vykurovacím teplovodným rozvodom s plynovými kondenzačnými kotlami, ktoré sú zapojené do kaskády. Každý kotol je možné regulovať osobitne alebo spoločne kaskádovým radením. Objekt bude po dokončení rekonštrukcie  vykurovaný pomocou oceľových doskových vykurovacích telies,“ vysvetlila vedúca majetkového oddelenia Silvia RuppertováNové kúrenie v Materskej škole na Bystrickej ulici je takmer hotové

Výmenu vykurovacieho systému realizoval víťaz verejného obstarávania spoločnosť BECO, spol. s.r.o. v celkovej hodnote 57 940,22 eur s DPH. Dielo bude kompletne ukončené do 10.12.2021. V súčasnosti prebiehajú už iba dokončovacie práce, materská škôlka má plne funkčný nový vykurovací systém. V roku 2022 má mesto Pezinok v pláne pokračovať v II. etape rekonštrukcie, a to pre Bloky A a B.