Mesto začína znižovať počet kontajnerov na zmesový odpad

Táto informácia bola publikovaná od 01. 12. 2021 do 08. 12. 2021

Ilustračné fotoZamestnanci oddelenia životného prostredia pravidelne monitorujú naplnenosť kontajnerov na zmesový odpad. Na základe vykonaných kontrol prišli na to, že niektoré nádoby na zmesový odpad sú pred vývozom odpadu naplnené len do štvrtiny alebo polovice svojho objemu. Mesto platí za vysypanie kontajnera plnú cenu, aj keď nie je nádoba plná. Pezinok sa rozhodol situáciu riešiť znížením počtu kontajnerov na stojiskách, kde ich je veľa a nie sú plne využité.

 

Dôvody na zmenu:

  • ušetrenie finančných zdrojov za vývoz
  • uvoľnenie priestoru na stojiskách a nahradenie nádob na zmesový odpad kontajnermi na separovaný zber, kuchynský odpad, textil či jedlé tuky a oleje

 

Obyvatelia Pezinka môžu dať podnet na odstránenie čierneho kontajnera na MsÚ na email: jana.gustafikova@msupezinok.sk. Mesto Pezinok si situáciu preverí kontrolou kontajnerov pred vývozom a v opodstatnenom prípade dá kontajner odstrániť.