Začala sa výstavba chodníka na Krížnej ulici

Táto informácia bola publikovaná od 01. 12. 2021 do 15. 12. 2021

Začala sa výstavba chodníka na Krížnej uliciDlho očakávaná výstavba chodníka na Krížnej ulici sa začína dnes 1.12. V popoludňajších hodinách bolo odovzdané stavenisko na Krížnej ulici zhotoviteľovi. Realizácia bude prebiehať v nasledujúcich dňoch, s predpokladaným termínom ukončenia do 15.12.

Prosíme všetkých, aby boli v tomto úseku obozretní a rešpektovali dopravné značenie.

V prvej etape bude realizované dokončenie chýbajúcej časti chodníka. Ostatné práce, rozšírenie komunikácie a oprava existujúcich povrchov sa bude realizovať následne, v prvom kvartáli budúceho roka.

Tešíme sa, že po rokoch sa tento mimoriadne nebezpečný úsek zmení a stane bezpečným.