PSS pomáha skrášliť vnútrobloky, žiadať o grant môžete aj vy či vaše občianske združenie

Táto informácia bola publikovaná od 08. 12. 2021 do 20. 01. 2022

PSS pomáha skrášliť vnútrobloky, žiadať o grant môžete aj vy či vaše občianske združenieĽudia majú často dobré nápady, ako skultivovať či zlepšiť okolie svojich domovov. Problémom však bývajú chýbajúce financie. Nápady tak, bohužiaľ, končili iba na papieri. Grantový fond PSS (Prvej stavebnej sporiteľne) podporuje kvalitné projekty v mestách a obciach už sedem rokov. Určený je pre mestá a obce, ale aj občianske združenia či susedské komunity, ktoré prichádzajú s nápadmi na revitalizáciu a sfunkčnenie okolia bytov, domov, parkov, komunitných centier, verejných priestorov či detských ihrísk. V novom ročníku majú šancu najmä zelené projekty, ktoré myslia na životné prostredie.

Grantový fond Prvej stavebnej sporiteľne je určený na to, aby finančne pomáhal zrealizovať dobré lokálne nápady, ktoré dokážu oživiť zanedbané „územia nikoho“. V spolupráci s Úniou miest Slovenska a so Združením miest a obcí Slovenska sa doteraz počas realizácie grantových projektov PSS podarilo zmeniť časť území v mnohých mestách a obciach.

„Vďaka funkčnému a peknému verejnému priestoru sa susedské komunity môžu prepájať a život v nich získava vyššiu kvalitu. Cieľom grantového fondu je podpora dobrých, lokálnych nápadov a projektov, ktoré chcú zlepšiť a sfunkčniť verejný priestor v mestách a obciach na Slovensku a budovať pozitívny vzťah ľudí k vlastnému okoliu,“ hovorí vedúci samostatného odboru komunikácie Prvej stavebnej sporiteľne Jozef Plško.

Na jeden projekt je možné získať až 7 500 eur. Pri vyhodnocovaní projektu sa bude tiež klásť vyšší dôraz na environmentálny rozmer projektov. „Vplyv klimatických zmien na život v našich mestách a obciach bude rásť. Preto sme sa pri hodnotení projektov rozhodli prihliadať aj na to, či obsahujú prvky, ktoré pomôžu mestám na tieto zmeny reagovať,“ hovorí Jozef Plško. Môže ísť napríklad o významný podiel zelene, vodné prvky alebo vhodné zatienenie priestoru.

„Som presvedčená, že zapojenie sa samosprávy do zmysluplných projektov vytvorí lepšie prostredie, ktoré bude viac pripravené na odolávanie klimatickým zmenám, a „krásno“ okolo zlepší aj správanie a pocity obyvateľov aj v tejto zložitej dobe. Teším sa, že sme súčasťou tejto iniciatívy,“ hovorí výkonná viceprezidentka Únie miest Slovenska Jana Červenáková.

Grantový program Podpora revitalizácie verejných priestranstiev a vnútroblokov v obytných zónach miest a obcí Slovenska vyhlásila Prvá stavebná sporiteľňa už v septembri 2015, prvý projekt bol zrealizovaný o rok neskôr. Členmi poradného zboru, ktorý rozhoduje o rozdelení grantov, sú zástupcovia univerzít, ale aj Únie miest Slovenska alebo ministerstva dopravy.

Termín podávania žiadostí je do 31. januára 2022. Viac o kritériách, podľa ktorých sa budú projekty posudzovať, si môžete prečítať na stránke PSS https://pss.sk/novinky/2021/ziskajte-grant-upravu-verejneho-priestoru-vo-vasom-meste-alebo-obci.html.

 

Zdroj: Prvá stavebná sporiteľňa