Harmonogram vývozu odpadov na rok 2022

Táto informácia bola publikovaná od 23. 12. 2021 do 12. 01. 2022

Ako sa bude vyvážať odpad v roku 2022? Ak vás zaujíma odpoveď na túto otázku, pozrite si nasledujúci prehľad v tabuľkách. Nájdete v nich harmonogram, inak povedané, kompletné kalendáre vývozu odpadov pre jednotlivé mesiace budúceho roka. Aby ste však počas roka nezabudli na vývoz, pripravili sme aj elektronický kalendár, ktorý sa po jeho stiahnutí načíta do kalendára vašich počítačov alebo mobilných zariadení. Deň pred vývozom vás notifikácia upozorní. Na základe podnetov od občanov je nastavená na 18-tu hodinu.


VÝVOZ ZO SÍDLISK


VÝVOZ NETRIEDENÉHO ODPADU:

Pondelok a štvrtok: Sídlisko Sever (ul. Svätoplukova, Suvorovova, L. Novomeského), dona Sandtnera, Záhradná, M. R. Štefánika, Moyzesova, Holubyho, Za dráhou,  Za hradbami, Hrnčiarska 2, Holubyho, Šancova 4, 6, 8, 10, Kupeckého 74

Pondelok: Hrnčiarska-jasle, Šancova 27, Moyzesova 4B, Sládkovičova BD Zora

Streda: Turie brehy (Fajgalská 10 a 12),  Hollého 4

Streda a piatok: Zumberská 1, Orešie 34

Štvrtok: Meisslova

Utorok a piatok: ul. 1. mája, sídlisko Starý dvor (ul. Gorkého, Majakovského, Puškinova), Mierová ul.,  Obrancov mieru, Nerudova ul., Komenského ul., sídlisko Juh (ul. Bystrická, Bratislavská), sídlisko Muškát (F.P.Drobiševa, kpt. Jaroša, Trnavská, Muškátová, Hroznova, Rulandská, Silvánová, Veltlínska, Šenkvická), Kučišdorfská dolina 7, Tehelná 5, K. Franklovej, E. Suchoňa


Čistenie okolo kontajnerov robia pracovníci firmy Petmas 1x týždenne.


VÝVOZ SEPARÁTOV (1100 l) - OBYVATELIA:   ( VERZIA VHODNÁ PRE TLAČ)

MESIAC SKLO PAPIER PLASTY KOVY VKM
Január 3, 20 8, 14, 21, 28 7, 13, 20, 27 18 7*, 21
Február 3, 17 4, 11, 18, 25 3, 10, 17, 24 15 4*, 18
Marec 3, 17, 31 4, 11, 18, 25 3, 10, 17, 24, 31 15 4*, 18
Apríl 14, 28 1, 8, 16, 23, 29 7, 14, 22, 28 12 8*, 23
Máj 12, 26 6, 13, 20, 27 5, 12, 19, 26 10 6*, 20
Jún 9, 23 3, 10, 17, 4 2, 9, 16, 23, 30 8 2*, 17
Júl
August
September
Október
November
December


* vývoz na šiestich kontajnerových stojiskách: Svätoplukova 2-4, 1. mája Novák, Krížna, L. Novomeského 26, Amfiteáter, Hroznova 7


VÝVOZ SEPARÁTOV Z RODINNÝCH DOMOV

NA STIAHNUTIE:

 • HARMONOGRAM VÝVOZU ODPADU - formát PDF
  Verzia vhodná pre tlač, obsahuje všetky okruhy.
 • HARMONOGRAM VÝVOZU ODPADU - formát ICS:
  OKRUH IOKRUH II AOKRUH II BOKRUH III AOKRUH III BOKRUH IVOKRUH VINICE

  Elektronická verzia harmonogramu vhodná pre použitie v PC, smartfónoch či tabletoch.
  Termíny sú konfigurované na celý rok v čase o 5.00 - 6.00 h. Upozornenie na vyloženie nádoby je nastavené 11 hodín vopred, t. z. o 18.00 h predchádzajúceho dňa.
 • MOBILNÁ APLIKÁCIA ODVOZ ODPADU
  Teraz na Google PlayPrehľadný harmonogram odvozu odpadu. Zapnite si upozornenia a už nezabudnete naplniť alebo vyložiť kontajner na ulicu včas pred odvozom. Autor aplikácie: Branislav Kuliha.

 

UPOZORNENIE: Žiadame Vás o vyloženie nádoby v čase od 5.00 hod.

OKRUH I
Ulice: Banícka, Bottova, Cajlanská, Dona Sandtnera, Dr. Bokesa, Dr. Štohla, F. P. Drobiševa, gen. Pekníka, gen. Svobodu, Gogoľova, Jamnických, Javorová, Jilemnického, Jiráskova, kpt. Jaroša, Krížna, Kutuzovova, Malacká cesta, Markušova, Najmarova, Nálepkova, Pod kalváriou, Rázusova, Richarda Rétiho, Schaubmarova, Svätoplukova, Šafárikova, Šteberlova, Švermova, Topoľová, Záhumenice, Zumberská, Žarnovických

MESIAC NETRIEDENÝ ODPAD
(nádoba)
BIO ODPAD
(nádoba)
PLASTY
(vrece)
PAPIER
(nádoba)
Január 10, 24 10 24 3
Február 7, 21 7 21 14
Marec 7, 21 7, 14, 21, 28 28 28
Apríl 4, 19 (ut) 4, 11, 19 (ut), 25 25 -
Máj 2, 16, 30 2, 9, 16, 23, 30 23 16
Jún 13, 27 6, 13, 20, 27 20 27
Júl 11, 25 4, 11, 18, 25
August 8, 22 1, 8, 15, 22, 27 (so)
September 5, 19 5, 12, 19, 26
Október 3, 17, 31 3, 10, 17, 24, 31
November 14, 28 7, 14, 21, 28
December 12, 27 (ut) 12

OKRUH II A
Ulice: Lesnícka, Senecká, Silvánová, Šenkvická cesta, Talihov dvor, Trnavská, Viničnianska cesta

MESIAC NETRIEDENÝ ODPAD
(nádoba)
BIO ODPAD
(nádoba)
PLASTY
(vrece)
PAPIER
(nádoba)
Január 11, 25 10 24 3
Február 8, 22 7 21 14
Marec 8, 22 7, 14, 21, 28 28 28
Apríl 5, 20 (str) 4, 11, 19 (ut), 25 25 -
Máj 3, 17, 31 2, 9, 16, 23, 30 23 16
Jún 14, 28 6, 13, 20, 27 20 27
Júl 12, 6 4, 11, 18, 25
August 9, 23 1, 8, 15, 22, 27 (so)
September 6, 20 5, 12, 19, 26
Október 4, 18 3, 10, 17, 24, 31
November 2 (str), 15, 29 7, 14, 21, 28
December 13, 28 12

OKRUH II B
Ulice: Dobšinského, Farská, Fortna, Hasičská, Hollého, Holubyho, Hrnčiarska, Jesenského, Kalinčiakova, Kollárova, Kukučínova, Kupeckého, Kuzmányho, M. R. Štefánika, Malokarpatská, Meisslova, Mladoboleslavská, Moyzesova, Mýtna, Na bielenisku, Panholec, Pod lipou, Potočná, Radničné námestie, Sama Chalupku, Sládkovičova, Slnečná, Šancová, Št. Polkorába, Za hradbami, Za koníčkom, Záhradná, Zámocká, Zigmundíkova, Žel. stanica

MESIAC NETRIEDENÝ ODPAD
(nádoba)
BIO ODPAD
(nádoba)
PLASTY
(vrece)
PAPIER
(nádoba)
Január 11, 25 11 25 4
Február 8, 22 8 22 15
Marec 8, 22 8, 15, 22, 29 29 29
Apríl 5, 20 (str) 5, 12, 20 (str), 26 26 -
Máj 3, 17, 31 3, 10, 17, 24, 31 24 17
Jún 14, 28 7, 14, 21, 28 21 28
Júl 12, 26 6 (str), 12, 19, 26
August 9, 23 2, 9, 16, 23, 30
September 6, 20 6, 13, 20, 27
Október 4, 18 4, 11, 18, 25
November 2 (str), 15, 29 2 (str), 8, 15, 22, 29
December 13, 28 13

OKRUH III A
Ulice: 1. mája, Bernolákova, Fajgalská cesta, Fándlyho, Fraňa Kráľa, Hviezdoslavova, Leitne, Obrancov mieru, Vajanského, Vinohradnícka cesta
Turie Brehy: Kamenice, Podhorská, Vincúrska

MESIAC NETRIEDENÝ ODPAD
(nádoba)
BIO ODPAD
(nádoba)
PLASTY
(vrece)
PAPIER
(nádoba)
Január 12, 26 11 25 4
Február 9, 23 8 22 15
Marec 9, 23 8, 15, 22, 29 29 29
Apríl 6, 21 (št) 5, 12, 20 (str), 26 26 -
Máj 4, 18 3, 10, 17, 24, 31 24 17
Jún 1, 15, 29 7, 14, 21, 28 21 28
Júl 13, 27 6 (str), 12, 19, 26
August 10, 24 2, 9, 16, 23, 30
September 7, 21 6, 13, 20, 27
Október 5, 19 4, 11, 18, 25
November 3 (št), 16, 30 2 (str), 8, 15, 22, 29
December 14, 29 (št) 13

OKRUH III B
Ulice: Bratislavská, Bystrická, Drevárska, Komenského, Majakovského, Mierová, Nerudova, Puškinova, Saulakova, SNP , Tehelná, Tolstého, Za dráhou

MESIAC NETRIEDENÝ ODPAD
(nádoba)
BIO ODPAD
(nádoba)
PLASTY
(vrece)
PAPIER
(nádoba)
Január 12, 26 12 26 5
Február 9, 23 9 23 16
Marec 9, 23 9, 16, 23, 30 30 30
Apríl 6, 21 (št) 6, 13, 21 (št), 27 27 -
Máj 4, 18 4, 11, 18, 25 25 18
Jún 1, 15, 19 1, 8, 15, 22, 29 22 29
Júl 13, 27 7 (št), 13, 20, 27
August 10, 24 3, 10, 17, 24, 31
September 7, 21 7, 14, 21, 28
Október 5, 19 5, 12, 19, 26
November 3 (št), 16, 30 3 (št), 9, 16, 23, 30
December 14, 29 (št) 14

OKRUH IV
Ulice: Eugena Suchoňa, Glejovka, Kataríny Franklovej, Ľudovíta Rajtera, Obchodná, Okružná
Grinava: Cintorínska, Černicová, Družstevná, D. Virgoviča, Grobská cesta, Hečkova, Hurbanova, Jána Raka, Liesková, Limbašská cesta, Matúškova, Mlynárska, Myslenická, Nezábudková, Nová, Orešie, Podkarpatská, Pri mlyne, Púpavova, Ružová, Štúrova, Trnková, Vinice č. 1, Za Panskou záhradou, Železničná

MESIAC NETRIEDENÝ ODPAD
(nádoba)
BIO ODPAD
(nádoba)
PLASTY
(vrece)
PAPIER
(nádoba)
Január 13, 27 12 26 5
Február 10, 24 9 23 16
Marec 10, 24 9, 16, 23, 30 30 30
Apríl 7, 22 (pia) 6, 13, 21 (št), 27 27 -
Máj 5, 19 4, 11, 18, 25 25 18
Jún 2, 16, 30 1, 8, 15, 22, 29 22 29
Júl 14, 28 7 (št), 13, 20, 27
August 11, 25 3, 10, 17, 24, 31
September 8, 22 7, 14, 21, 28
Október 6, 20 5, 12, 19, 26
November 4 (pia), 18 (pia) 3 (št), 9, 16, 23, 30
December 1, 15, 30 (pia) 14

OKRUH VINICE

MESIAC NETRIEDENÝ ODPAD
(vrece)
PLASTY
(vrece)
PAPIER
(vrece)
Január 14, 28 14 28
Február 11, 25 11 25
Marec 11, 25 11 25
Apríl 8, 22 8 -
Máj 6, 20 6 20
Jún 3, 17 3 17
Júl 1, 15, 29
August 12, 26
September 9, 23
Október 7, 21
November 4, 18
December 2, 16, 30

ZBER KOMUNÁLNEHO ODPADU Z REKREAČNÝCH STREDÍSK

SLNEČNÉ ÚDOLIE (streda)
MESIAC DEŇ ZBERU POČET ZBEROV
Január 5, 12, 19, 26 4
Február 2, 9, 16, 23 4
Marec 2, 9, 16, 23, 30 5
Apríl 6, 13, 21 (št), 27 4
Máj 4, 11, 18, 25 4
Jún 1, 8, 15, 22, 29 5
Júl 7 (št), 13, 20, 27 4
August 3, 10, 17, 24, 31 5
September 7, 14, 21, 28 4
Október 5, 12, 19, 26 4
November 3 (št), 9, 16, 23, 30 5
December 7, 14, 21, 29 (št) 4
SPOLU 52

 

STUPY, KUČIŠDORFSKÁ DOLINA (utorok)
MESIAC DEŇ ZBERU POČET ZBEROV
Január 4, 11, 18, 25 4
Február 1, 8, 15, 22 4
Marec 1, 8, 15, 22, 29 5
Apríl 5, 12, 20 (str), 26 4
Máj 3, 10, 17, 24, 31 5
Jún 7, 14, 21, 28 4
Júl 6 (str), 12, 19, 26 4
August 2, 9, 16, 23, 30 5
September 6, 13, 20, 27 4
Október 4, 11, 18, 25 4
November 2 (str), 8, 15, 22, 29 5
December 6, 13, 20, 28 (str) 4
SPOLU 52