Prerušené zasadnutie MsZ z 15.12.2021 bude pokračovať v rokovaní v utorok 28.12.2021

Táto informácia bola publikovaná od 23. 12. 2021 do 28. 12. 2021

V utorok 28. decembra (utorok) o 10:00 hod sa prostredníctvom videokonferencie v aplikácii Microsoft Teams uskutoční rokovanie Mestského zastupiteľstva v Pezinku ako pokračovanie prerušeného zasadnutia MsZ po bode 11. zo dňa 15. decembra 2021 (streda) o 9:00 hod.

SCHVÁLENÝ PROGRAM:
Body 1 až 11 boli riadne prerokované dňa 15. 12. 2021. Pokračovanie rokovania podľa programu od bodu 12:

 1. Návrh rozpočtu Mesta Pezinok na rok 2022 a návrh viacročného rozpočtu na roky 2022, 2023, 2024
 2. Informácia o aktuálnom stave pohľadávok Mesta Pezinok nad 1000 €
 3. Informácia o prijatých rozpočtových opatreniach za obdobie 1.10.2021 -18.11. 2021
 4. Informácie z činností ÚHK
 5. Petícia Lesy
 6. Návrh na zmenu účelu použitia dotácie pre šport
 7. Informácia o zmene ekonomickej rozpočtovej klasifikácie
 8. Interpelácie
 9. Informácie primátora
   

Link na materiály: https://www.pezinok.sk/?yggid=207&id=11860&msz=1

Link na priamy prenos prostredníctvom YouTube kanálu TV PEZINOK LIVE: https://www.youtube.com/watch?v=SQspUOXF888