Oznam: Zatvorené pracovisko evidencie obyvateľstva (Klientske centrum MsÚ)

Táto informácia bola publikovaná od 29. 12. 2021 do 31. 12. 2021

Evidencia obyvateľstva v rámci Klientskeho centra je z dôvodu choroby v dňoch 29.12.-31.12.2021 zatvorená.

Za pochopenie ďakujeme.