Anketa Športovec roka mesta Pezinok za roky 2020-2021

Táto informácia bola publikovaná od 11. 04. 2022 do 04. 05. 2022

Hlasovanie verejnosti na internete

Široká verejnosť bude hlasovať o Najobľúbenejšieho Športovca za roky 2020-2021 z nominovaných športovcov na webe mesta www.pezinok.sk. Hlasovanie prebieha v termíne 11.4. – 4.5. 2022.


Pravidlá internetového hlasovania v kategórii Najpopulárnejší športovec mesta Pezinok za roky 2020-2021:

  1. Verejné hlasovanie je platné od 11.04. do 04.05. 2022 do 24:00 hod.
  2. Hlasovanie pre vybraného športovca je obmedzené na jedenkrát z jednej e-mailovej adresy
  3. Hlasovanie viac ako jedenkrát z e-mailovej adresy sa bude považovať za neplatné.
  4. Za platné sa považujú všetky hlasy poslané v dodržanom hlasovacom období (bod 1) a zároveň rešpektujúce interval hlasovania (bod 2).
  5. Víťazom internetového hlasovania - Najpopulárnejší športovec mesta Pezinok za roky 2020-2021 sa stáva športovec alebo družstvo s najvyšším počtom overených platných hlasov (ocenení prví traja s najväčším počtom hlasov)

 

Ak sa Vám formulár správne nezobrazuje, môžete ho vyplniť na tomto odkaze: https://forms.gle/QZ6ZfTw6NEDq6JJY6