Do práce na bicykli 2022

Táto informácia bola publikovaná od 13. 04. 2022 do 28. 04. 2022

Do práce na bicykli 2022Mesto Pezinok sa znova zapojilo do celonárodnej súťaže  organizovanej Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR s názvom "Do práce na bicykli 2022." Obyvatelia prihlásených miest budú počas celého júna jazdiť do práce bicyklom a súťažiť o umiestnenie v troch kategóriách na lokálnej a troch kategóriách na národnej úrovni. Mesto Pezinok sa oficiálne zaregistrovalo 5.4. 2022.

Súťaž podporuje využitie bicyklov na pravidelné dochádzanie do práce už niekoľko rokov a  organizuje sa aj v okolitých krajinách podporujúcich rozvoj cyklistickej dopravy. Na Slovensku súťaž zastrešuje národný cyklokoordinátor z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR v spolupráci s  občianskym združením OCI BB z Banskej Bystrice. Popularita projektu „Do práce na bicykli“ z roka na rok rastie.      

Jeden tím môže mať minimálne 2 a najviac 4 členov, ktorí sú preukázateľne v čase trvania súťaže zamestnancami firmy, pod ktorej číslom IČO je tím do súťaže registrovaný. Z jednej firmy môže pochádzať ľubovoľný počet tímov. Do súťaže sa môžu prihlásiť aj tímy študentov z rovnakej školy, ktorí sa do súťaže zaregistrujú. Podmienkou pri študentoch je, že v deň začatia kampane (t.j. 1.6. 2022) musia dosiahnuť vek minimálne 15 rokov. V prípade, že je vek súťažiaceho nižší ako 15 rokov, je povinný jazdiť do školy/škôlky v sprievode osoby staršej ako 18 rokov. Študenti, ktorí budú reprezentovať svoju školu uvedú vo formulári IČO svojej školy. Za svoje družstvo zodpovedá jej vedúci. Každý súťažiaci sa môže zaregistrovať len raz !!! Do súťaže sa nemôžu zapojiť jednotlivci a taktiež tímy, ktorých členovia sú z rôznych organizácií. Sídlo resp. pracovisko tímov firmy, inštitúcie musí byť v danom meste Pezinok !!!  Štatút a pravidlá súťaže, ale aj podmienky registrácie bicyklujúcich skupín alebo družstiev nájdete na stránke www.dopracenabicykli.eu

Jednotlivé tímy sa môžu prihlásiť v termíne do 7.6. 2022 na online formulári na www.dopracenabicykli.eu  po zaregistrovaní samotnej samosprávy.

Veríme, že hlavnou motiváciou pre zapojenie sa do súťaže bude predovšetkým dobrý pocit súťažiacich, že šetria svoje zdravie, financie, mesto a životné prostredie.


Súťaž „Do práce na bicykli 2022“ sa uskutoční od 1. do 30. júna 2022 na celom Slovensku, vrátane Pezinka.

Kontakt na koordinátora za mesto Pezinok: Mgr. Peter Vlasák, e-mail: peter.vlasak@msupezinok.sk, tel.: 033/6901 106

 

Termín začatia súťaže:       1.6. 2022 – 30.6. 2022

Prihlásenie samosprávy:    5.4. 2022

Prihlasovanie pre tímy (2-4 členné): najneskôr do 7.6. 2022 sa zaregistrujú na prihlasovacom online formulári pre tímy - https://www.dopracenabicykli.eu/registracia-timu