Pezinské vinobranie odštartuje tretí septembrový týždeň

Zamestnanci mesta čistili Pezinok

Tradičné pezinské vinobranie sa po dvoch rokoch pauzy, ktorú spôsobila pandémia, opäť vráti do ulíc mesta. Tento rok sa uskutoční v dňoch 16. – 18. septembra. Podujatie bude mať bohatý kultúrny program, o ktorom vás budeme včas informovať.

Tradícia organizovania oberačkových slávností v Pezinku sa začala pred 75 rokmi. Od roku 1958 sa konali striedavo aj v susednej Modre a od roku 2004 sú vinobrania v Pezinku každý rok s výnimkou dvojročnej prestávky spôsobenej pandémiou. Vinobrania sú predovšetkým oslavou práce tunajších vinárov, vinohradníkov a tiež produktov, ktoré vyrábajú - hrozna a vína.

                                                                                                                                                            Foto: Ján Štrba

Kontakty:
- stánkový predaj: Zlatica Hágerová, Mestský úrad Pezinok
   tel.: 033/6901 205, e-mail: zlatica.hagerova@msupezinok.sk
- kultúrny program: Pezinské kultúrne centrum
   tel.: 033/641 39 49, e-mail: kulturnecentrumpezinok@stonline.sk