Uzatvorenie Radničného námestia a priľahlých ulíc 8. - 12. 6. 2022

Táto informácia bola publikovaná od 03. 06. 2022 do 12. 06. 2022

Oznamujeme všetkým podnikateľským subjektom a obyvateľom, že v súvislosti s blížiacimi sa Keramickými trhmi (10.-12.6. 2022) a Pezinskými mestskými slávnosťami (12.6.2022) bude uzavreté:

  • Radničné námestie (prejazd z Holubyho ul. + parkovisko oproti BILLE) - od 08.06. 2022 od 17:00 hod. do 12.06. 2022 do 20:00 hod.
  • ul. M.R. Štefánika, ul. Kollárova, časť Meisslovej ul. (od križovatky s ul. Záhradná) – od 08.06. 2022 od 17:00 hod. do 12.06. 2022 do 20:00 hod.


Vjazd vozidiel na ul. M. R. Štefánika bude povolený len za účelom zásobovania cez hlavný vstup na Radničnom námestí z ulice Holubyho, a to:

  • dňa 09.06. 2022 (štvrtok) počas celého dňa
  • dňa 10.06. 2022 (piatok) do 08,00 hod.
  • dňa 11.06. 2022 (sobota) do 08,00 hod.
  • dňa 12.06. 2022 (nedeľa) vstup nepovolený


Uzatvorenie je nutné z dôvodu zabezpečenia prípravy predajných stánkov, tribúny a ostatných prác súvisiacich s prípravou a realizáciou podujatia.


Ďakujeme Vám za pochopenie a ústretovosť.