Strojové zametanie ciest bolo ukončené

Táto informácia bola publikovaná od 21. 06. 2022 do 30. 06. 2022

V Pezinku prebiehalo od pondelka 13. júna strojové zametanie ciest najmä od nánosov zimného posypu a iných nečistôt . Práce boli s ohľadom na posuny v harmonograme ukončené v piatok 17. júna. Zmeny spôsobilo nepriaznivé počasie, kedy pršalo a zametanie nebolo možné.

Práce zabezpečila spoločnosť Begbie, s.r.o. na základe verejného obstarávania v celkovej hodnote 24 081 EUR.

Strojové zametanie ciest mesto realizuje na komunikáciách, ktoré má vo svojej správe. Detailný harmonogram zametania je zverejnený na webe mesta www.zametanie.pezinok.sk.

Mestský podnik služieb zabezpečí ďalšie pravidelné čistenie ciest po ukončení verejného obstarávania na nákup vlastného zametacieho vozidla.