Videonávod: Skontrolujte si svoju daň z nehnuteľnosti – máte priznané všetko správne?

Táto informácia bola publikovaná od 11. 07. 2022 do 18. 07. 2022

Každá stavba by mala byť zdanená bez ohľadu na stavebné povolenie či ohlasovaciu povinnosť. Podľa zákona je  za správnosť údajov v daňovom priznaní zodpovedný vlastník, čiže vy. Pokiaľ ho nemáte vyplnené správne, vzniká  priestupok, za ktorý  hrozí trest. My vás ale trestať a pokutovať  nechceme. Poďme tieto nezrovnalosti, o ktorých ste možno ani netušili, spolu napraviť. Je to jednoduché. Radi vám  pomôžeme.

Videonávod vznikol ako spolupráca Referátu rozvoja mesta na Mestskom úrade Pezinok a TV Pezinok.

Tu nájdete jednoduchý manuál ako si skontrolujete, či máte všetko priznané správne.

Videonávod 1.časť: Skontrolujte si svoju daň z nehnuteľnosti – máte priznané všetko správne?

Videonávod 2.časť: Skontrolujte si svoju daň z nehnuteľnosti – máte priznané všetko správne?

Rovnako nájdete na webe mesta aj sadzby jednotlivých daní v našom meste https://www.pezinok.sk/?yggid=1169

Mesto chce byť svojím občanom nápomocné, aby si dali nesúlady vo svojich nehnuteľnostiach  do poriadku a predišli problémom - preto zvolilo stratégiu informovania a vzdelávania občanov namiesto sankcionovania. Pezinok taktiež v určitej miere očakáva zefektívnenie výberu daní z nehnuteľnosti a skutočne férové zdanenie nehnuteľností na svojom území, aby platiaca väčšina nedoplácala na neplatiacu menšinu.

Viac o daniach sa dočítate vo februárovom čísle mesačníka Pezinčan na strane 2: http://pezincan.pezinok.sk/uploadfiles/pdf/pezincan-2022-02.pdf