Obchvat Malokarpatska výrazne pomôže Pezinku

Táto informácia bola publikovaná od 04. 08. 2022 do 11. 08. 2022

Napojenie Pezinka na obchvat je súčasťou etapy, ktorej výstavba sa začne najneskôr v roku 2030. Primárnym cieľom obchvatu v lokalite mesta Pezinok je odklonenie tranzitnej dopravy mimo intravilánu. Vďaka tomu sa zredukujú kolóny, zníži sa objem emisií  a skráti sa cestovný čas prímestskej autobusovej dopravy. Trasa bude vedená v extraviláne Pezinka a križovať bude cestu III/1083 - Pezinok (Grinava) - Slovenský Grob, cestu II/503 - Pezinok - Viničné a cestu III/1086 - Pezinok – Šenkvice.

Podľa dopravnej štúdie BSK z mája 2022, ktorá sa realizovala prostredníctvom osadenia automatických sčítačov dopravy umiestnených na všetkých vstupoch do jednotlivých obcí a miest, ako aj na hlavných križovatkách, prejde denne po ceste II/502 cez Pezinok 24- až 26-tisíc vozidiel

Výsledky štúdie sa aktuálne spracovávajú a na ich základe prebieha príprava dopravného modelu a spracovanie dopravno-inžinierskej štúdie.

BSK predpokladá, že pre úsek výstavby obchvatu týkajúcej sa mesta Pezinok sa do konca roka začne proces posudzovania vplyvov na životné prostredie a na základe týchto záverov bude pokračovať proces prípravy ďalej.

Pre potreby procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je úsek v meste Pezinok variantný, pričom hlavný koridor kopíruje trasu v územnom pláne mesta Pezinka. Varianty sa líšia hlavne v napojeniach na existujúcu cestnú sieť (križovatky). Finálne trasovanie variantov bude možné prezentovať po ukončení dopravno-inžinierskej štúdie, na základe ktorej budú jednotlivé úseky, najmä križovatky, vyhodnotené.  

Aktuálne prebieha výstavba prvej etapy ochvatu - prepojenie diaľničnej križovatky Triblavina s cestou III/1059 Chorvátsky Grob – Čierna Voda. Druhá časť spojí Groby s mestskou časťou Pezinka - Grinavou. Tretia bude pokračovať budovaním obchvatu Pezinka až po Dubovú. Postupnosť je logická z hľadiska napájania na existujúcu cestnú infraštruktúru.

Najneskorší termín výstavby obchvatu Pezinka je rok 2030, pričom celý proces bude podľa vyjadrenia BSK záležať od náročnosti majetkovoprávneho vysporiadania a finančných zdrojov na výstavbu. Cena celkovej investície predstavuje 90 - 100 miliónov EUR.

Viac informácií o projekte obchvatu Malokarpatska nájdete na stránkach Bratislavského samosprávneho kraja www.bratislavskykraj.sk