Kolobežky Bolt v Pezinku

Táto informácia bola publikovaná od 18. 08. 2022 do 26. 08. 2022

V našom meste sa od dnešného rána nachádzajú v rôznych lokalitách zelené elektrokolobežky. Spoločnosť Bolt ich rozmiestnila v stredu 17.8.2022 v neskorých večerných hodinách. Napriek tomu, že táto forma dopravy je v rámci mobility mesta výborná a má veľa výhod, rozmiestnenie kolobežiek sa zrealizovalo bez predchádzajúcich rokovaní so samosprávou. Oficiálne dokumenty, ktoré by vo verejnom priestore v meste takúto činnosť dovoľovali, absentujú.

Od dnešného rána sme zaznamenali negatívne ohlasy na bezpečnosť, umiestnenie kolobežiek na pozemkoch a plochách bez súhlasu a tiež na neporiadok.

Mesto Pezinok od rána komunikuje so zástupcami spoločnosti a vyzvalo Bolt k okamžitej náprave a dodržiavaniu legislatívy a záväzných dokumentov.