Kolobežky Bolt v Pezinku

Táto informácia bola publikovaná od 30. 08. 2022 do 11. 09. 2022

Spoločnosť Bolt Services SK s.r.o. rozmiestnila svoje zelené kolobežky v meste bez predchádzajúcej dohody o spolupráci so samosprávou. Na stretnutí s vedením mesta Pezinok, ktoré prebehlo sa obe strany dohodli na nasledovných krokoch:

1.Spoločnosť Bolt Services SK s.r.o. sa za neoprávnený záber verejného priestranstva a s tým vyvolané komplikácie mestu Pezinok a jeho obyvateľom verejne ospravedlnení do 26.8.2022 16:00 h.

2.Spoločnosť Services SK s.r.o.  sa do dňa 26.8.2022 zaväzuje odstrániť na vlastné náklady všetky kolobežky z územia mesta Pezinok.

3.Spoločnosť Services SK s.r.o.  sa zaviazala k riadnemu nastaveniu podmienok prevádzkovania kolobežiek Bolt a spolupráce s mestom Pezinok predovšetkým s ohľadom na bezpečnosť a poriadok v meste.

Samospráva konštatuje, že bod č.1 a č. 2 nebol zo strany spoločnosti splnený, nakoľko sa Bolt Services SK s.r.o. verejne neospravedlnil a nedošlo k úplnému odstráneniu kolobežiek z mesta. Z vyššie uvedených dôvodov vedenie mesta v súčasnosti zvažuje ďalšie právne kroky, ako aj dôveryhodnosť zmluvného partnera v tejto veci. V neposlednom rade je dôležitá aj mienka verejnosti a dôkladné posúdenie pozitívnych i negatívne dopadov prípadnej spolupráce so spoločnosťou Bolt v tejto veci.

Mesto Pezinok v plnej miere rešpektuje zákony SR, preto aj od svojich budúcich partnerov vyžaduje korektné, morálne a zákonné spôsoby spolupráce. Zároveň sa vyhraňuje voči nátlakovým a nemorálnym spôsobom komunikácie.