Aktualizácia územného plánu mesta

Táto informácia bola publikovaná od 01. 01. 2008 do 31. 03. 2008
Mesto Pezinok v súlade s programovým vyhlásením Mestského zastupiteľstva pripravuje rozsiahlu aktualizáciu územného plánu (tzv. nový ÚPN).

Touto cestou vyzývame občanov a právnické osoby, ktoré majú záujem o aktualizáciu, zmeny a doplnky jestvujúceho stavu ÚPN, aby svoje žiadosti adresovali do konca marca 2008 na Mestský úrad v Pezinku – oddelenie výstavby, Radničné nám. 7, 902 14 Pezinok.

Bližšie informácie vám poskytne vedúca oddelenia Ing. Valéria Jančovičová;
tel.: 033/6901 140
e-mail: jancovicova.valeria@msupezinok.sk