Vinobranie 2007 - organizačné zabezpečenie

Táto informácia bola publikovaná od 23. 08. 2007 do 23. 09. 2007
V súvislosti s technickým zabezpečovaním VINOBRANIA 2007, ktoré sa koná v dňoch 21. až 23. septembra 2007 bude uzavretá Centrálna mestská zóna a to nasledovné ulice:
Kollárova, Radničné námestie, Farská, Potočná, M. R. Štefánika, Mladoboleslavská, Kupeckého, Holubyho, Záhradná, Št. Polkorába a časť Meisslovej a Sládkovičovej.
Z uvedeného dôvodu je potrebné presmerovať dopravu mimo uvedenú časť mesta, určiť trasu prímestských liniek Slovak lines, stanovištia TAXI, autobusov účinkujúcich a dopravné značenie, ktoré znemožní vjazd do CMZ /okrem pohotovostných a zásobovacích vozidiel /.


 1. DOPRAVA
  • celá doprava všeobecne - presmerovanie mimo CMZ
   od 20. 9. 2007 od 6.00 hod do 24. 9. 2007 do 10.00 hod.
  • na železničnej stanici mimoriadne zastavia rýchliky:
   22. 9. (sobota) - 703 Turiec v čase 17.45 hod. a 615 Zemplín v čase 23.51 hod.
   23. 9. (nedeľa) - 705 Dubeň v čase 19.45 hod. a 615 Zemplín v čase 23:51 hod.
  • Autobusy Slovak Lines, zmena od 19. 9. 2007 - od 9.00 hod. do 24. 9. 2007 - 10.00 hod.
   (smer sídl. Sever a Modra cez Mýtnu ul. v stredu, štvrtok a pondelok)
  • Autobusy Slovak Lines medzimestské spoje od 19. 9. 2007 /detto/
   (smer Modra cez Mýtnu ul. v stredu, štvrtok a pondelok)
  • Autobusy Slovak Lines medzimestské spoje, v piatok 21. 9. 2007, v sobotu 22. 9. 2007 a v nedeľu 23. 9. 2007 nepremávajú cez ul. Mýtna, ale pokračujú po ul. Senecká
  • zastávky Kupeckého hostinec, Kupeckého ZŠ a Suvorovova a Cajlanská ul. rázc. budú počas vinobrania zrušené bez náhrady

  Zastávky pre hromadnú autobusovú dopravu sú určené nasledovne:
  • streda, štvrtok a pondelok pre smer Bratislava - na Trnavskej ul. pred odbočením do Mýtnej
  • streda, štvrtok a pondelok pre smer Modra bude zastávka na Mýtnej pred výjazdom na ul. Trnavská
  • počas celého Vinobrania bude zastávka "Pezinok námestie" dočasne premiestnená v oboch smeroch na Jesenského ulicu
  V piatok, sobotu a v nedeľu bude doprava z Mýtnej vylúčená a bude smerovať z mesta po Seneckej ul. so zastávkami iba na Jesenského

 2. TAXI
 3. Stanovištia TAXI budú pri Železničnej stanici.

 4. UZÁVERY DO CENTRÁLNEJ MESTSKEJ ZÓNY
 5. Budú rozmiestnené na jednotlivých uliciach tak, aby bol vjazd motorových vozidiel do CMZ v dňoch 20. 9. 2007 - 23. 9. 2007 znemožnený.
  Rozmiestnenie zábran v súlade s návrhom, ako aj rozmiestnenie DZ potrebných na zabezpečenie bezpečnej a plynulej premávky počas VINOBRANIA 2007 zabezpečí firma PETMAS s. r. o. Pezinok

  Autobusy s účinkujúcimi majú určenú trasu nasledovne:
  Autobusy účinkujúcich v Kultúrnom centre budú parkovať na dvore ZŠ Holubyho. Ku Kultúrnemu centru bude po Potočnej ulici prístup len osobnými autami resp. ľahkou dodávkou (jeden odmontovaný stĺpik). Pre účinkujúcich v Zámockom parku je stanovište autobusov stanovené na ul. Sládkovičova s príchodom z ul. Trnavská, resp. Mýtna s najkratšou trasou výjazdu po ukončení programu.

 6. DOČASNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE
 7. Dňa 22. 9. a 23. 9. 2007 bude pre dopravu uzavretý vjazd k železničnej stanici Pezinok, na ul.Holubyho pri vjazde k železnici stanici bude DZ "Zákaz vjazdu" doplnená dodatkovou tabuľkou "Okrem Slovak Lines, TAXI a návštevníkov hotela". V priestore železničnej stanici budú parkovať vozidlá zabezpečujúce posilové spoje v uvedených dňoch.

  Od 20. 9. 2007 do 23. 9. 2007 - Dočasné dopravné značenie na hlavnej ceste II/502 ako aj na miestnych komunikáciach bude osadené v súlade so situáciami 1-4 odsúhlasenými ODI v Pezinku. Na II/502 bude dopravnými značkami v úseku Fándlyho-Slnečná obmedzená maximálna rýchlosť na 40km/hod. Pevné uzávery (betónové bloky) budú umiestnené na ul. Št.Polkorába pri Hrnčiarskej, SNP pri Kupeckého, Kupeckého pri Zámockej a autoopravovni p. Bulu, Šancovej pri Sládkovičovej, Sládkovičovej pri Mýtnej, Meisslovej pri Záhradnej a Kollárovej pri Moyzesovej. Riadené vstupy do mesta budú z Jesenského do Holubyho a z Trnavskej za Rázusovou.
  Z dôvodu zabezpečenia pristavenia vychádzajúcich vozidiel na východziu zastávku Pezinok, Jesenského ul. v smere na Modru, bude počas celej uzávierky od stredy do pondelka uzavretá a presmerovaná jednosmerná cesta na Jesenského s udelením výnimky pre autobusy Slovak Lines a so zákazom zastavenia na tejto ulici. Autobusom Slovak Lines a občanom tam bývajúcim bude umožnené odbočenie z Bratislavskej ulice na Jesenského cez jestvujúcu plnú čiaru.

 8. ALEGORICKÝ SPRIEVOD
 9. Trasa alegorického sprievodu bude smerovať z ul. Trnavská (zoradisko účastníkov alegorického sprievodu bude na ulici Sládkovičovej a časti Trnavskej ul.) cez ul. M. R. Štefánikova a Radničné námestie do ul. Holubyho smerom k ústiu do križovatky Moyzesova - Jesenského, kde bude rozchod účastníkov sprievodu.

 10. STÁNKOVÝ PREDAJ
 11. Bude organizovaný v spolupráci s podnikateľským referátom na ul. M. R. Štefánika, Radničnom námestí, Kollárovej ul., Holubyho ul. a Mladoboleslavskej ul.
  Vylúčený je predaj priemyselného tovaru a textílií.