Fyzulnačka 2007

Táto informácia bola publikovaná od 22. 08. 2007 do 22. 09. 2007
Dňa 22. septembra 2007 (sobota) sa uskutoční V. ročník medzinárodnej súťaže vo varení fazuľovej polievky FYZULNAČKA 2007; súťaž sa koná v rámci Vinobrania v centre Pezinka na Potočnej ulici (pri Evanjelickom kostole).

Základné informácie:
 • Súťažné tímy zostavené z troch členov si zabezpečia dobrú náladu, správny recept na tú naj-fyzulnačku z ľubovoľnej fazule (zelenej, suchej bielej, farebnej strakatej, môže byť i z bôbu alebo cíceru)  a rôznych ďalších ingrediencií. Fazuľa a mäso môžu byť predvarené. Varí sa v kotlíkoch (minimálne 10 litrových, nad otvoreným ohňom), najlepšie však v kotlinách, ktoré si tímy sami zabezpečia. Plynové horáky nie sú povolené. Súťažiaci si ďalej zabezpečia: varechu a naberačku, prípadne i sekerku, logo družstva a v neposlednom rade i podporu svojich priaznivcov a fanúšikov.
 • Organizátori garantujú priestory s plnou hygienickou výbavou, oceľové podložky pod oheň, drevo, misky, lyžičky, servítky a chlieb na koštovanie účastníkov, občerstvenie (víno, burčiak, nealko), kultúrny program, pracovné stoly pre súťažiacich, ceny do súťaže, pamätné diplomy pre každý súťažný tím. Na požiadanie budú vydané povolenia na ranný vjazd motorových vozidiel do priestoru varenia.
Hodnotenie a degustácia:
 • Každá polievka bude ohodnotená medzinárodnou odbornou porotou, ktorá rozhodne o šampiónovi súťaže.
 • Návštevníci hodnotia na základe zakúpených lístkov. Tím, ktorý obdrží najväčší počet lístkov, získa cenu sympatie.
Ceny v 2 kategóriách:
 1. I. - za najlepšiu fyzulnačku podľa odbornej poroty. V tejto kategórii bude vyhlásený šampión súťaže (1.miesto) a udelené 2. a 3. miesto. Okrem peňažnej odmeny získa víťaz aj putovnú cenu
 2. II.. cena sympatie – za najlepšiu fyzulnačku. Získa ju 1 tím podľa hlasovania laickej verejnosti
Program:
  9.00 hod.   prezentácia, rozmiestnenie tímov do priestoru, spoločné fotografovanie a zakladanie ohňov
10.00 hod. odštartovanie varenia výstrelom z dela majstra Belicu
12.30 hod. ukončenie varenia (opäť výstrelom z dela) a odber vzoriek pre odbornú degustáciu, verejná degustácia vzoriek
14.30 hod. vyhlásenie výsledkov súťaže, odovzdávanie cien a diplomov
od 14.30 hod. voľné pojedanie, popíjanie a debaty s priateľmi
16.00 hod. ukončenie Fyzulnačky 2007

Sprievodný program:
 • v areáli varenia bude hrať živá hudba a na „prepláchnutie“ hrdla medzi jednotlivými vzorkami fyzulnačky bude k dipozícii pivo (kvasinkové svetlé aj čierne) z malého nemeckého pivovaru z Irlbachu
 • II. ročník Majstrovstiev Slovenska v ťahaní vína heverom na čas. Najrýchlejší „ťahúň“ bude zaevidovaný v Slovenskej knihe rekordov a odmenený pečenou husou zo Slovenského Grobu

Podujatie sa koná za každého počasia.

Prihlášky treba doručiť do 15. septembra 2007 na niektorý z nižšie uvedených kontaktov.

Kontakt na organizátorov:
 • Šéf akcie: Ing. Pavol Boriš, tel.: 0907 220 492
 • Mestský úrad Pezinok, Radničné nám. 7
  tel.: 033/6901 102, fax: 033/641 23 03, e-mail:  eva.lupova@msupezinok.sk