Deň otvorených dverí na Mestskom úrade v Pezinku

Táto informácia bola publikovaná od 16. 04. 2007 do 16. 05. 2007

cieľ podujatia:
priblížiť občanom mesta Pezinok prácu miestnej samosprávy
termín:
16. mája 2007 (streda)
   
miesto konania: 
Budova Mestského úradu v Pezinku, Radničné nám. 7
(v zasadačke č. 12 a vo vestibule na 1. poschodí)
 

PROGRAM:
8.00 hod. AKO FUNGUJE SAMOSPRÁVA MESTA PEZINOK
prezentácia so sprievodným komentárom (vhodné najmä pre školy)
(v zasadačke, 1. posch., č. dv. 12)
8.00 - 17.00 hod. MOŽNOSŤ INDIVIDUÁLNYCH NÁVŠTEV JEDNOTLIVÝCH PRACOVÍSK Mestského úradu s cieľom bližšie sa zoznámiť s ich prácou
(na jednotlivých pracoviskách úradu)
8.00 - 19.00 hod. VÝSTAVA STARÝCH KRONÍK MESTA PEZINOK
zapožičaných z Oblastného archívu v Modre
(vo vestibule na 1. poschodí)
15.00 hod. STRETNUTIE ZAMESTNANCOV SAMOSPRÁVY – DÔCHODCOV
spojené so spomínaním
(v zasadačke, 1. posch., č. dv. 12)
16.00 hod. VEREJNÉ ČÍTANIE VYBRANÝCH STARÝCH KRONÍK mesta Pezinok
(v zasadačke, 1. posch., č. dv. 12)
 
17.00 hod. PREZENTÁCIA ČIASTKOVÝCH VÝSTUPOV PROGRAMU HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA mesta Pezinok pre verejnosť
(v zasadačke, 1. posch., č. dv. 12)
   


SPRIEVODNÉ AKTIVITY
  • prieskum názorov občanov mesta Pezinok na podmienky života starých ľudí v meste (v rámci kampane „Pezinok, mesto priateľské k seniorom“)
  • každý návštevník dostane: Spravodaja samosprávy na volebné obdobie 2006 – 2010



Kolektívom, ktoré sa chcú zúčastniť jednotlivých prezentácií, odporúčame ohlásiť sa vopred na
Mestskom úrade v Pezinku , Radničné námestie 7, referát vzťahov k verejnosti, č. dv. 9;
tel. 033/6901 102, fax 033/641 23 03, e-mail: eva.lupova@msupezinok.sk