Zmenený cestovný poriadok autobusov platný od 26. 3. 2006

Táto informácia bola publikovaná od 20. 03. 2006 do 30. 04. 2006
Slovenská autobusová doprava Bratislava, akciová spoločnosť
Rožňavská 2, 820 04  Bratislava, P. O. BOX 35

OZNAM

Oznamujeme cestujúcej verejnosti, že od 26. 03. 2006 (t. j. nedeľa) dochádza v súvislosti so zmenami cestovných poriadkov ŽSR, resp. na základe tých žiadostí cestujúcej verejnosti, ktorým bolo možné vyhovieť, k nasledovným zmenám:

Linka 102404   Bratislava - Bernolákovo – Chorvatský Grob – Slovenský Grob - Pezinok
Spoj č. 11(X) – s odchodom Slov. Grob o 6:00 hod. s príchodom Pezinok o 6:15 hod. je zmenený na čas s odchodom Slov. Grob o 5:55 hod. s príchodom Pezinok o 6:10 hod.
Spoj č. 47(X) – s odchodom Slov. Grob o 10:50 hod. s príchodom Pezinok o 11:05 hod. je zmenený na čas s odchodom Slov. Grob o 11:00 hod. s príchodom Pezinok o 11:15 hod.
Spoj č. 87(X) – s odchodom Slov. Grob o 16:45 hod. s príchodom Pezinok o 17:00 hod. je zmenené znamienko z „X“ na „g“.
Spoj č. 119(rk) – s odchodom Bratislava o 22:45 hod. s príchodom Slo. Grob o 23:50 hod. je vykonaná zmena trasovania spoja v Bernolákove.
Spoj č. 2() – s odchodom Slov. Grob o 4:30 hod. s príchodom Bratislava o 5:20 hod. je zmenený na čas s odchodom Slov. Grob o 4:25hod. s príchodom Bratislava 5:20 hod.
Spoj č. 16(X) – s odchodom Pezinok o 5:45 hod. s príchodom Slov. Grob o 5:58 hod. je zmenený na čas s odchodom Slov. Grob o 5:40 hod. s príchodom Slov. Grob o 5:53 hod.
Spoj č. 58(X) – s odchodom Pezinok o 10:30 hod. s príchodom Slov. Grob o 10:45 hod. je zmenený na čas s odchodom Slov. Grob o 10:45 hod. s príchodom Slov. Grob o 11:00 hod.
Nový spoj č. 82(X) – s odchodom Pezinok o 14:45 hod. s príchodom Bratislava o 15:55 hod. je zmenený na čas s odchodom Pezinok o 14:55 hod. s príchodom Bratislava o 16:05 hod.
Spoj č. 108(rk) – s odchodom Pezinok o 19:00 hod. s príchodom Viničné o 19:20 hod. je zmenený na čas s odchodom Pezinok o 19:15 hod. s príchodom Viničné o 19:35 hod.

Linka 102422   Bratislava – Pezinok – Modra
Spoj č. 107(X) – s odchodom Bratislava o 5:40 hod. s príchodom Vištuk o 6:40 hod. je zmenený na čas s odchodom Bratislava o 5:35 hod. s príchodom Vištuk o 6:35 hod. s tým, že spoj je čiastočne zrýchlený.
Spoj č. 4(X) – s odchodom Modra o 4:40 hod. s príchodom Bratislava o 5:35 hod. zmenený na čas s odchodom Modra o 4:35 hod. s príchodom Bratislava o 5:30 hod.

Linka 102424   Bratislava – Častá – Budmerice – Cífer
Spoj č. 27(X) – s odchodom Pezinok o 9:30 hod. s príchodom Cífer o 10:30 hod. zmenený na čas s odchodom Pezinok o 9:45 hod. s príchodom Cífer o 10:45 hod.
Spoj č. 43(X) – s odchodom Štefanová o 15:20 hod. s príchodom Cífer o 15:45 hod. zmenený na čas s odchodom Štefanová o 15:25 hod. s príchodom Cífer o 15:50 hod.
Spoj č. 51(br) – s odchodom Štefanová o 16:20 hod. s príchodom Cífer o 16:45 hod. zmenený na čas s odchodom Štefanová o 16:25 hod. s príchodom Cífer o 16:50 hod.
Spoj č. 20(X) – s odchodom Cífer o 7:05 hod. s príchodom Štefanová o 7:27 hod. zmenený na čas s odchodom Cífer o 7:07 hod. s príchodom Štefanová o 7:29 hod.
Spoj č. 32() – s odchodom Cífer o 9:15 hod. s príchodom Pezinok o 10:25 hod. zmenený na čas s odchodom Cífer o 9:20 hod. s príchodom Pezinok o 10:30 hod.
Spoj č. 34(X) – s odchodom Cífer o 11:05 hod. s príchodom Bratislava o 12:30 hod. zmenený na čas s odchodom Cífer o 11:20 hod. s príchodom Bratislava o 12:45 hod.
Spoj č. 40(X) – s odchodom Cífer o 14:55 hod. s príchodom Štefanová o 15:20 hod. zmenený na čas s odchodom Cífer o 15:00 hod. s príchodom Štefanová o 15:25 hod.
Spoj č. 44(b) – s odchodom Cífer o 15:55 hod. s príchodom Štefanová o 16:20 hod. zmenený na čas s odchodom Cífer o 16:00 hod. s príchodom Štefanová o 16:25 hod.
Spoj č. 144(+f) – s odchodom Cífer o 15:55 hod. s príchodom Budmerice o 16:15 hod. zmenený na čas s odchodom Cífer o 16:00 hod. s príchodom Budmerice o 16:20 hod.
Spoj č. 80(X) – s odchodom Cífer o 21:25 hod. s príchodom Budmerice o 21:40 hod. zmenený na čas s odchodom Cífer o 21:20 hod. s príchodom Budmerice o 21:35 hod.

Linka 102425   Bratislava – Trstín - Chtelnica
Spoj č. 1(X) – s odchodom H. Orešany o 4:35 hod. s príchodom Chtelnica o 5:10 hod. zmenený na čas s odchodom H. Orešany o 4:30 hod. s príchodom Chtelnica o 5:05 hod.
Spoj č. 8(X) – s odchodom Chtelnica o 5:15 hod. s príchodom Bratislava o 7:30 hod. je zmenený na čas s odchodom Chtelnica o 5:10 hod. s príchodom Bratislava o 7:30 hod.

Linka 102426   Bratislava – Pezinok - Limbach
Spoj č. 17(b) – s odchodom Pezinok o 11:15 hod. s príchodom Limbach o 11:30 hod. je zmenený na čas s odchodom Pezinok o 11:20 hod. s príchodom Limbach o 11:35 hod.
Spoj č. 29() – s odchodom Pezinok o 15:00 hod. s príchodom Limbach o 15:13 hod. je zmenený na čas s odchodom Pezinok o 15:05 hod. s príchodom Limbach o 15:18 hod.
Spoj č. 32() – s odchodom Limbach o 15:15 hod. s príchodom Pezinok o 15:28 hod. je zmenený na čas s odchodom Limbach o 15:20 hod. s príchodom Pezinok o 15:33 hod.

Linka 102427   Bratislava – Pezinok – Viničné - Senec
Spoj č. 23(c) – s odchodom Pezinok o 10:45 hod. s príchodom Senec o 11:10 hod. je zmenený na čas s odchodom Pezinok o 10:55 hod. s príchodom Senec o 11:20 hod.
Spoj č. 37(Xf) – s odchodom Pezinok o 15:30 hod. s príchodom Viničné o 15:43 hod. je zmenený na čas s odchodom Pezinok o 15:35 hod. s príchodom Viničné o 15:45 hod.
Spoj č. 18() – s odchodom Senec o 8:15 hod. s príchodom Pezinok o 8:45 hod. je zmenený na čas s odchodom Senec o 8:10 hod. s príchodom Pezinok o 8:40 hod.
Spoj č. 132(a) – s odchodom Senec o 14:15 hod. s príchodom Pezinok o 14:45 hod. je zmenený na čas s odchodom Senec o 14:40 hod. s príchodom Pezinok o 15:10 hod.
Spoj č. 38(Xf) – s odchodom Viničné o 15:45 hod. s príchodom Pezinok o 15:58 hod. je zmenený na čas s odchodom Viničné o 15:50 hod. s príchodom Pezinok o 16:00 hod.

Linka 102428   Bratislava - Pezinok - Baba
Spoj č. 55(c) - s odchodom Pezinok,žel.st. o 15:30 hod. s príchodom Pezinok,sídl. sever o 15:40 hod. je zmenený na čas s odchodom Pezinok,žel.st. o 15:35 hod. s príchodom Pezinok,sídl. sever o 15:45 hod.
Spoj č. 72(c) - s odchodom Pezinok,sídl. sever o 15:40 hod. s príchodom Pezinok,žel.st. o 15:50 hod. je zmenený na čas s odchodom Pezinok,sídl. sever o 15:45 hod. s príchodom Pezinok,žel.st. o 15:55 hod.

Linka 106407   Malacky - Kuchyňa - Pezinok
Spoj č. 33(X) - s odchodom Malacky o 16:05 hod. s príchodom Kuchyňa o 16:40 hod. zmenený na čas s odchodom Malacky o 16:20 hod. s príchodom Kuchyňa o 16:55 hod.


Kompletné aktualizované cestovné poriadky jednotlivých liniek nájdete v informáciách o doprave v Pezinku.