Vinobranie 2005 - predaj

Táto informácia bola publikovaná od 18. 07. 2005 do 18. 09. 2005

Ambulantný predaj počas VINOBRANIA 2005
informácie pre záujemcov


Mesto Pezinok oznamujuje všetkým záujemcom o ambulantný predaj počas Vinobrania 2005, že:
  • Vinobranie 2005 sa koná v dňoch 16. 9. 2005 do 18. 9. 2005
  • žiadosti o povolenie predaja budeme vybavovať v lehote od 5. 9. 2005 v kancelárii referátu podnikania - II. poschodie č. dv. 20c
  • k žiadosti treba predložiť oprávnenie na podnikanie (živnostenský list, resp. koncesnú listinu, v prípade právnických osôb výpis z OR)
  • k predaju občerstvenia a potravinárskych výrobkov je potrebné sa preukázať posudkom regionálneho úradu verejného zdravotníctva (alebo štátneho okresného hygienika)
  • predaj ľudovoumeleckých výrobkov bude sústredený v uličke remesiel, ktorá bude situovaná od Malokarpatského múzea na ul. M. R. Štefánika, pokračovať na Radnične námestie a na Kollárovu ulicu. Počas Vinobrania uvítame popri predaji ľudovoumeleckých výrobkov aj prezentáciu výroby priamo v uličke remesiel, prípadné krojované alebo kostýmové oblečenie
  • predaj ľudovoumeleckých výrobkov mimo uličky remesiel bude spoplatnený
  • predaj hrozna bude povolený bez dane za užívanie verejného priestranstva
  • zvýhodnení budú predajcovia občerstvenia s priestormi na sedenie - podmienka minimálny počet miest na sedenie pre 20 osôb, aby mohla byť poskytnutá zľava
  • opäť nebude možné povoliť predaj priemyselného tovaru (nábytku, odevov, obuvi, drogistického tovaru, elektroniky, domácich potrieb)

  • ŽIADOSTI O POVOLENIE PREDAJA nájdete >>TU<<
>