Zmena cestovných poriadkov autobusov od 1. 7. 2007

Táto informácia bola publikovaná od 23. 06. 2007 do 14. 08. 2007
  Slovak Lines, a. s.
Rožňavská 2, P.O.Box 35, 820 04  Bratislava 24

OZNAM

Oznamujeme cestujúcej verejnosti, že od 1. 7. 2007 (t. j. nedeľa) dochádza k nasledovným zmenám cestovných poriadkov pravidelných prímestských autobusových liniek:

Linka 102404   Bratislava - Bernolákovo – Chorvatský Grob – Slovenský Grob - Pezinok
Spoj č. 15(c) – s odchodom Bratislava,AS o 6:10 hod. s príchodom Bernolákovo o 6:35 hod. zmenený na čas s odchodom Bratislava,AS o 6:15 hod. s príchodom Bernolákovo o 6:35 hod.
Spoj č. 81(c) – s odchodom Bratislava,AS o 15:45 hod. s príchodom Bernolákovo o 16:30 hod. zmenené poradie zastávok v obci Bernolákovo.
Spoj č. 91(Xw) – s odchodom Bratislava,AS o 17:30 hod. s príchodom Pezinok o 18:35 hod. zlúčený so spojom č. 95.
Spoj č. 95(c) – s odchodom Bratislava,AS o 17:30 hod. s príchodom Chorvátsky Grob o 18:15 zmena znamienka z „c“ na „X“.
Nový spoj č. 99 (X) – s odchodom Slovenský Grob o 19:10 hod. s príchodom Pezinok o 19:25 hod.
Spoj č. 10(X) – s odchodom Pezinok o 5:05 hod. s príchodom Bratislava,AS o 5:55 hod. predĺžená jazdná doba o 5 min. a zmenený na čas s odchodom Pezinok o 5:00 hod. s príchodom Bratislava,AS o 5:55 hod.
Spoj č. 14(X) – s odchodom Chorvátsky Grob o 5:25 hod. s príchodom Bratislava o 6:10 hod. predĺžená jazdná doba s odchodom s odchodom Chorvátsky Grob o 5:25 hod. s príchodom Bratislava o 6:15 hod.
Nový spoj č. 60(a) – s odchodom Slovenský Grob o 10:55 hod. s príchodom Bratislava o 11:45 hod. rozdelený na dva spoje:
  • Spoj č. 60(6) – s odchodom Slovenský Grob o 10:55 hod. s príchodom Bratislava o 11:45 hod.
  • Spoj č. 62(+) – s odchodom Slovenský Grob o 10:45 hod. s príchodom Bratislava o 11:35 hod.
Nový spoj č. 70( ) – s odchodom Pezinok o 13:25 hod. s príchodom Slovenský Grob o 13:38 hod. rozdelený na nasledovné spoje:
  • Pôvodný spoj č. 70(a) – s odchodom Pezinok o 13:30 hod. s príchodom Slovenský Grob o 13:45 hod.
  • Nový spoj č. 170(Xw) – s odchodom Pezinok o 13:30 hod. s príchodom Slovenský Grob o 13:45 hod.
  • Spoj č. 74(c) – s odchodom Slovenský Grob o 13:50 hod. s príchodom Viničné o 13:58 hod. zmenený z dôvodu zlúčenia s pôvodným spojom č. 70 v dňoch školského vyučovania zmenený na čas s odchodom Pezinok 13:30 hod. s príchodom Viničné o 13:55 hod.
Nový spoj č. 128(X) – s odchodom Pezinok o 18:35 hod. s príchodom Slovenský Grob o 18:50 hod.
Nový spoj č. 134(Xf) – s odchodom Pezinok o 7:15 hod. s príchodom Bratislava o 8:20 hod. zapracovaná zastávka Slovenský Grob,Pezinská ul.


Linka 102422   Bratislava – Pezinok – Modra
Na linke je doplnená zastávka: Šenkvice,Chorvátska ul. Spoje č.: 51, 63, 73, 107, 8, 104, 124 a 128 obsluhujú predmetnú zastávku.
U spojov č. 49 a 107 zapracovaná zastávka Pezinok,Myslenice,Jednota.
Spoj č. 51(Xf) – s odchodom Bratislava,AS o 14:50 hod. s príchodom Vištuk o 15:55 hod. predĺžená jazdná doba o 10 min s odchodom Bratislava,AS o 14:50 hod. s príchodom Vištuk o 16:05 hod.
Spoj č. 93(grfk) – s odchodom Bratislava,AS o 20:45 hod. s príchodom Modra o 21:35 hod. prerozdelenie času odchodov z jednotlivých zastávok.
Správca obsahu a technický prevádzkovateľ: Mesto Pezinok, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok, tel: +421 33 6901 131, e-mail: webmaster@msupezinok.sk