Vinobranie 2007 - poplatky

Táto informácia bola publikovaná od 22. 08. 2007 do 23. 09. 2007


Mesto Pezinok

Rozhodnutie
primátora mesta Pezinok


Mesto Pezinok ako správca miestnej dane za užívanie verejného priestranstva v zmysle ustanovenia § 30 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a v zmysle ustanovenia § 26 ods. 11) Všeobecne záväzného nariadenia č. 21/2004 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení noviel vydáva toto:

Rozhodnutie
o stanovení výšky dane za užívanie verejného priestranstva počas Vinobrania 2007, ktoré sa bude konať v dňoch od 21.09.2007 do 23.09.2007 nasledovne:


Definícia
Ak je daň určená na deň, vzťahuje sa na stánok do 6 m2. V prípade, že má stánok väčšie rozmery, doplatia sa ostatné m2. Daň za piatok, sobotu, nedeľu sa platí na celý deň.


Sadzby
  1. Občerstvenie a reštauračné služby spojené s predajom alkoholických nápojov a tabakových výrobkov    
  1.1. Radničné nám., parkovisko Zámockého parku, zást. Holubyho ul. (500 Sk/m2) 6 m2/deň 3 000 Sk
  1.2. Ostatné priestory (350 Sk/m2) 6 m2/deň 2 100 Sk
  1.2.3. Poskytnutie verejného priestranstva na umiestnenie sedenia pri stánku,
poskytnutie ďalšieho verejného priestranstva na sedenie pri stánku
6 m2
6 m2/deň
0 Sk
500 Sk
  2. Občerstvenie bez predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov, kebab, mäso na rošte  (250 Sk/m2) 6 m2/deň 1 500 Sk
  3. Cukrová vata, langoše, gofri, pukance, pukance, sušené ovocie, oriešky, potraviny, ovocie, zelenina 6 m2/deň 800 Sk
  4. Cukrovinky (200 Sk/m2) 6m2/deň 1 200 Sk
  4. Tekvicové jadierka, med, sušené bylinky m2/deň 300 Sk
  5. Bižutéria, hračky, kožená galantéria, suveníry, ozdobné a upomienkové predmety, balóniky (200 Sk/m2) 6 m2/deň 1 200 Sk
  6. Sklo, rezané a črepníkové kvety (100 Sk/m2) 6 m2/deň 600 Sk
  7. Knihy, časopisy, CD, kazety, starožitnosti, filatelia (50 Sk/m2) 6 m2/deň 300 Sk
  7.1  Starožitnosti   0 Sk
  8. Umelecká výroba  
  8.1. V uličke remesiel deň 0 Sk
  8.2. V uličke remesiel košikári (za každý naviac zabratý m2 100 Sk denne) 6 m2/deň 600 Sk
  8.3. Mimo uličky remesiel (100 Sk/m2) 6 m2/deň 600 Sk
  9. Vinárska, vinohradnícka a záhradkárska technika a záhradkárske potreby, hobby potreby (100 Sk/m2) 6 m2/deň 600 Sk
10. Poľnohospodárske prebytky /burčiak/ m2/deň 400 Sk
11. Atrakcie m2/deň 250 Sk
12. Hrozno deň 0 Sk
13. Sedenie pred prevádzkou existujúcich zariadení - záber verejného priestranstva na chodníkoch a iných VP m2/deň 10 Sk

Záverečné ustanovenia
Naďalej platí zákaz predaja textilu, odevov (okrem krojov a umeleckých odevov) a obuvi, nábytku, elektroniky a domácich spotrebičov, jarmočného tovaru, drogérie a kozmetiky, mimo riadnych predajní.
V prípade účasti obce a jej dychovej hudby, folklórneho súboru či občianskeho združenia na alegorickom sprievode, mesto Pezinok poskytne finančné prostriedky na úhradu časti nákladov spojených s účasťou v sprievode vo výške 2.000,- Sk.


Žiadosti o povolenie predaja/užívania trhového miesta nájdete TU.

Mgr. Oliver Solga
primátor mesta Pezinok