Bienále plastiky malého formátu Pezinok 2007

Táto informácia bola publikovaná od 01. 09. 2007 do 30. 10. 2007
Do Pezinka prišlo 42 slovenských sochárov prezentovať 75 diel zo svojej tvorby za ostatných 5 rokov.
V Renesančnom dome na ul. M. R. Štefánika č. 2 v Pezinku je pod názvom FAKTY/ARTEFAKTY výstava 1. ročníka Bienále plastiky malého formátu.
Výstavu v kurátorskej koncepcii Mgr. Ľuby Belohradskej inštalovala Mgr. Denisa Bogdalíková. Otvorila ju 12. júla 2007 pani Monika Flašíková Beňová, podporedsedníčka Bratislavského samosprávneho kraja, ktorá má záštitu nad celým projektom.

Po 16 rokoch prerušenia pravidelných výstav je to prvá komplexná prezentácia na Slovensku. Predstavuje generácie absolventov umeleckých škôl v ČR a SR po roku 1990. Výstava sa preto teší mimoriadnemu záujmu.


Odbornú záštitu a čestné predsedníctvo Prípravaného komitétu prevzal Prof. Jozef Jankovič, akad. sochár. Cieľom je nadviazať dialóg, otvoriť konfrontáciu tvorby s európskou, či svetovou tvorbou a umožniť rozvinúť a prezentovať na tejto úrovni potenciál prirodzených talentov na Slovensku. V Pezinku Bienále nadväzuje na tradíciu sochárskych výstav. Projekt bol iniciovaný sochármi z regiónu už na pôde OZ Galéria Štefana Prokopa.
Bienále plastiky malého formátu Pezinok má ambíciu osloviť popri umeleckej obci ďalšie cieľové skupiny s cieľom, aby sa drobná plastika stala súčasťou sféry nášho každodenného života. Preto dostal na výstave miesto krst knihy poézie Evy Šiškovej, stretnutia podnikateľov, rôzne neformálne stretnutia.

V rámci programu DETI NA VÝSTAVE sa uskutočnili na výstave pod odborným vedením 4 workshopy, návštevy 4 tried materských škôl, 6 tried základných škôl, 8 tried Gymnázia. Deti majú možnosť formou zážitkového vzdelávania objaviť alternatívu k ponuke komerčných médií. Na túto to mu sa uskutoční i seminár pre učiteľov a aj rodičov, ktorí chcú získať odbornú podporu pri vedení detí k umeniu.

Výstava sa teší mimoriadnemu záujmu, preto organizátor, ATELIÉR PK, zabezpečil jej predĺženie.
Otvorené:
v septembri: okrem pondelka od 12.00 do 20.00 hod.,
v nedeľu a počas Vinobrania od 10.00 do 20.00 hod.

v októbri: okrem pondelka od 15.00 do 19.00 hod.

Vďaka patrí novému majiteľovi Renesančného domu na ul. M. R. Štefánika č. 2, ktorý umožnil dočasne využiť tento krásny historický objekt na účel, ktorý mu - podľa slov návštevníkov - nadmieru pristane.

Výstava Bienále plastiky malého formátu Pezinok 2007 je spolufinancovaná Európskymi spoločenstvami.
Sprievodné podujatia Bienále plastiky malého formátu sa uskutočňujú s finančnou podporou International Visegrad Fund, Bratislavského samosprávneho kraja a Ministerstva kultúry SR.

Bližšie informácie o výstave nájdete na www.bienalepk.sk.