Dokončená výstavba kruhovej križovatky Holubyho-Kupeckého

Táto informácia bola publikovaná od 06. 09. 2006 do 06. 11. 2006
V utorok 5. 9. 2006 sa o 15.00 hod. konalo slávnostné sprístupnenie kruhovej križovatky ulíc Holubyho, Kupeckého, Mladoboleslavská a Polkorábova.

Celkové náklady tejto investície boli 4 118 611 Sk, z toho:
- asanácia Viktorinky 481 165 Sk
- novostavba križovatky 2 263 301 Sk
- prekládka VN, NN kábla 777 154 Sk
- Prekládka VN, NN kábla - zemné práce          359 237 Sk
- vonkajšie osvetlenie  237 754 Sk

Paralelne so začiatkom prác na križovatke Holubyho-Kupeckého boli začaté aj práce na parkovisku pred Kultúrnym centrom, ktoré by mali byť ukončené do začiatku Vinobrania.