Výsledky súťaže O najkrajšiu kvetinovú výzdobu 2006

Táto informácia bola publikovaná od 12. 10. 2006 do 12. 12. 2006
V stredu 11. 10. 2006 o 16.00 hod. sa v Obradnej sieni Mestského úradu v Pezinku uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov XI. ročníka tradičnej súťaže O Najkrajšiu kvetinovú výzdobu za rok 2006, ktorú organizovalo Mesto Pezinok v spolupráci s časopisom Pezinčan.
Sledovaných bolo viac ako 35 objektov s kvetinovou výzdobou, ktoré boli posudzované v troch kategóriách - 1. Predzáhradka, 2. Okno, balkón a 3. Verejná budova.

Výsledky súťaže:
Kategória
PREDZÁHRADKA
1. miesto    Obrancov mieru č. 13
2. miesto    Trnavská ul. č. 37
3. miesto    Bernolákova ul. č. 72
rodina Hrivnákových
rodina Kolimárových
rodina Peťkových
Kategória
OKNO, BALKÓN
1. miesto    Nálepkova ul. č. 11
2. miesto    Slnečná ul. č. 49
3. miesto    Za koníčkom č. 1e
rodina Putrových
rodina Kürthových
rodina Strezenických
Kategória
VEREJNÁ BUDOVA
1. miesto    Radničné nám. č. 1
2. miesto    Bernolákova ul. č. 77
3. miesto    Holubyho ul. č. 25
Cafe Picollo
Penzión 77
Hotel Jeleň

Čestné uznanie za dlhodobú starostlivosť o kvetinovú výzdobu získala rodina Kubalákových - Fraňa Kráľa 22.

Odborná porota:
- Ing. Eva Lupová
- Ing. Jana Gubániová

Ďalšie informácie nájdete v najbližšom vydaní časopisu Pezinčan.