Pezinok má nové logo

Táto informácia bola publikovaná od 25. 01. 2007 do 30. 04. 2007
Odborná komisia 23. januára 2007 definitívne schválila nový logotyp Pezinka, ktorý bude prezentovať mesto najmä v oblasti propagácie, kultúry a rozvoja partnerských vzťahov. Logo by malo pomôcť nielen lepšie identifikovať aktivity podporené samosprávou mesta, ale tiež zrejmejšie ako heraldický znak vyjadrovať charakter Pezinka. Malo by sa stať základom pre jednotný vizuálny štýl mesta.

Schváleniu loga predchádzali 2 verejné neanonymné súťaže. Prvej sa zúčastnilo 43 návrhov, z ktorých odborná komisia nevybrala žiaden do druhého kola. Preto na jej podnet bola vyhlásená nová súťaž. Tej sa zúčastnilo 36 autorov. Ako najlepší bol vyhodnotený návrh Ing. Ivana Čaputu – Atelier22. Víťaz bol poverený spracovaním design manuálu k použitiu logotypu. Je predpoklad, že ten bude k dispozícii v marci tohto roka. Následne budú na webovej stránke mesta uverejnené zásady používania nového logotypu.

Zatiaľ ponúkame grafickú podobu nového logotypu mesta Pezinok s jeho charakteristikou spracovanou samotným autorom: značka logotypu obsahuje štylizované písmeno P (Pezinok), štylizovaný strapec hrozna, ako symbol vinárstva a vinohradníctva. Vrchná krivka znázorňuje masív Malých Karpát. Strohá typografia vhodne dotvára výtvarnosť značky logotypu. Logotyp ako celok obsahuje jednoduché a „čisté“ formy, je moderný, dynamický a ľahko identifikovateľný, čím charakterizuje Pezinok ako moderné, dynamicky sa rozvíjajúce malokarpatské mesto s vinohradníckou tradíciou.