Prieskum podnikateľského prostredia mesta Pezinok

Táto informácia bola publikovaná od 24. 01. 2007 do 23. 02. 2007
Mesto Pezinok v súčasnosti realizuje projekt Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja, na ktorý získalo finančné prostriedky z fondov EÚ.
V súvislosti so spracovaním časti analýz uskutočňujeme prieskum podnikateľského prostredia. Inovatívnosť a investičná ochota podnikateľského prostredia sú totiž kľúčovými faktormi ekonomického rozvoja v meste, ktoré okrem makroekonomických ukazovateľov, či legislatívnych podmienok, do značnej miery závisia aj od intenzity vzájomných vzťahov medzi súkromným sektorom a miestnou samosprávou. Z tohto dôvodu je nevyhnutné poznať názory a potreby miestnych podnikateľských subjektov, ktoré budú súčasťou analýzy situácie súkromného sektora v meste Pezinok.

Dovoľujeme si Vás preto osloviť s prosbou o spoluprácu, prostredníctvom vyplnenia priloženého dotazníka, čím môžete výraznou mierou prispieť k zvýšeniu kvality spracovania Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Pezinok, ako aj k priblíženiu rozvojovej politiky mesta potrebám Vašej spoločnosti. Upozorňujeme, že táto výzva je určená výlučne pre podnikateľov, t. j. fyzické a právnické osoby.

>> Dotazník na prieskum podnikateľského prostredia mesta Pezinok <<

Vyplnené dotazníky prosím pošlite poštou alebo e-mailom do 23. 2. 2007:
  • na poštovú adresu:
    Mestský úrad Pezinok
    Radničné námestie 7
    902 14 Pezinok
  • na e-mailovú adresu:
    srobarova@skms.sk

Ďakujeme za spoluprácu.