Akcia papier za papier

Táto informácia bola publikovaná od 22. 05. 2007 do 02. 06. 2007
Mesto Pezinok v spolupráci s firmou Petmas-Onyx s. r. o. zabezpečilo pre obyvateľov bytoviek na sídlisku Muškát I. a Muškát II. zber papiera. Akcia pod názvom VYMEŇ PAPIER ZA PAPIER sa uskutoční v sobotu 2. júna 2007.

Stačí, keď občania vynesú pred vchod papier zviazaný v balíku. V blízkosti vchodu bude čakať označené auto pracovníkov firmy Petmas-Ekos, ktorí zabezpečia výmenu papiera. Čas určený na výmenu bude vyvesený na vchodových dverách bytovky.


oddelenie životného prostredia
na Mestskom úrade v Pezinku